Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.08.2021

YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa järjestöneuvottelukunnan kokoustiedote 3/2021

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 17.8.2021.

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 17.8.2021 klo 13-15. Paikalla oli 20 osallistujaa.

Kokouksen alussa kuulumisia maakunnasta kertoi Pentti Mäkinen. Hän antoi esittäytymisvuoron Lea Sairaselle, joka on maakuntahallituksen jäsen ja järjestöneuvottelukunnan yhteyshenkilö.

Maakuntajohtaja kävi lävitse hyvinvointialueen tilannetta sekä maakuntaohjelman vaihetta. Uusi maakuntavaltuusto aloittaa marraskuussa. 
YhESin ja maakuntajohtajan keskustelussa nousi esiin myös kaivostoiminta ja luonto, yksinäisyys korona-aikana sekä kuinka huomioidaan valmius- ja varautumistoiminnan turvaaminen uudella hyvinvointialueella.

Savonlinna oli tänä vuonna ehdolla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, ja vaikka Oulu sai tittelin, Itä-Suomen kuntien välillä on keskustelu yhteistyön jatkamisesta kulttuurin arvostuksen nostamiseksi alueella. Maakuntaohjelmatyö vuosille 2022-2025 on loppusuoralla ja ohjelma hyväksytään loppuvuodesta 2021.

Kokouksessa päätettiin uusien varajäsenten valinnoista ensimmäiselle kaudelle hakeneiden ja edelleen toiminnasta kiinnostuneiden sekä kutsumenettelynä jätettyjen hakemusten pohjalta. Järjestöneuvottelukunta esittää vammaisjärjestöjen varsinaiseksi jäseneksi Sanna Paasosta Mikkelin kuurojen yhdistyksestä, potilasjärjestöt ja omaishoito -järjestöalan varajäseneksi Helena Narkilahtea Itä-Suomen alueen Hengitysliitto ry:stä ja eläkeläisjärjestöjen varajäseneksi Hannu Korhosta Eläkeliitosta. Onnittelut esitetyille jäsenille!
Esitykset viedään maakuntahallituksen kokoukseen 20.9.2021.
Järjestöneuvottelukunnan yhteystiedot löydät täältä: www.esavo.fi/yhes.

Maakuntaliitto on jättänyt lausuntopalveluun VM:n lausuntopyyntöön ”Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi” YhESin valmisteleman esityksen pohjalta 6.8.2021. Tutustu lausuntoihin lausuntopalvelussa.

Seuraavan kerran YhESin kokous ja työskentelypäivä pidetään 2.11.2021. Mukaan kutsutaan kuntien järjestöyhdyshenkilöt ja maakuntaliiton uusi kehittämisjohtaja Merja Olenius.

Lue lisää YhESin kokouspöytäkirjoista osoitteessa: www.esavo.fi/yhes