Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.01.2023

YhES-järjestöneuvottelukunnan kausi 2023-2026 käynnistyi järjestäytymällä; puheenjohtajaksi valittiin Mali Soininen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Husso

Etelä-Savon maakunnallinen YhES-järjestöneuvottelukunnan uuden kauden 2023-2026 varsinaiset jäsenet kokoontuivat 18.1.23 runsaslukuisesti, läsnä oli 19 jäsenestä 16. YhESissä on 18 eri järjestöalan edustajaa ja yksi kuntaedustaja.

YhES valitsi joukostaan puheenjohtajaksi uuden jäsenen. Kokenut järjestötoimija Mali Soininen Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturvasta toimii seuraavat neljä vuotta puheenjohtajana. Soininen edustaa potilasjärjestöjä ja omaishoitoa. Varapuheenjohtajaksi valittiin viime kaudella puheenjohtajana toiminut Kalle Husso Etelä-Savon liikunta ry:stä. Husso edustaa urheilu- ja liikuntajärjestöjä.

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 21.12.22 varsinaiset jäsenet ja valtuutti samalla YhES:in  päättämään varajäsenien valintamenettelystä. YhESin jäsenet valmistelevat esitykset varajäsenistä ja  seuraavassa kokouksessa 7.3  nimetään varajäsenet. Kokouksessa valittiin 7 (+ maakuntaliiton yhteyshenkilö) jäsentä kokousasioita valmistelevaa työvaliokuntaan.

Puheenjohtajistoon, työvaliokunnan jäseniin sekä kaikkiin YhESin jäseniin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jäsenistö edustaa koko alueen yhdistyskenttää. Järjestöjen osaamista hyödynnetään alueen kehittämisessä ja päätöksenteossa ja järjestöjen kautta kansalaisten osallisuusmahdollisuudet vahvistuvat.  Järjestäytymiskokouksessa sovittiin myös kokousten käytännöistä ja läsnäolokokoukset  kiertävine paikkoineen saivat lähes kaikilta kannatuksen.

YhES-järjestöneuvottelukunnan jäsenet kaudelle 2023-2026.

YhES-neuvottelukunnan tehtävät

  • ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä vuoropuhelua maakunnassa  
  • jalkauttaa järjestöstrategiaa Etelä-Savon alueella
  • vaikuttaa siihen, että kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt sekä maakunta toimivat yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (hyte-rakenteet ja hyvinvointikertomusprosessi, maakuntastrategia, järjestöavustukset, järjestöyhdyshenkilöt)
  • edistää kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista
  • antaa lausuntoja ja suosituksia järjestöyhteistyön edistämiseksi sekä tekee aloitteita
  • tuottaa ja välittää tietoa


Lisätietoja:

Evelinna Pekkanen
Kehittämispäällikkö
P. 044 770 0591