Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.04.2021

YhES järjestöneuvottelukunnan kokoustiedote

Järjestöneuvottelukunta YhES Yhdistykset Etelä-Savossa etäkokouksessa 7.4.2021 oli paikalla 30 osallistujaa.

Kokouksen alussa järjesteneuvottelukunnan edustajat keskustelivat maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kanssa järjestöjen mahdollisuudesta vaikuttaa sotetuudistuksen valmisteluun sekä sopimuspalokuntien aseman turvaamisesta soteuudistuksessa. Maakuntajohtaja Mäkinen kannusti YhES:in edustajia olemaan yhteydessä muutosjohtaja Sami Sipilään. Mäkisen mukaan on tärkeää, että valmisteluryhmiin saadaan laajasti järjestöjen ääntä. 

Kokouksen alussa esittäytyivät Laura Meriluoto Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistyksestä ja Anita Hahl-Weckström Soste:sta. He kertoivat järjestöneuvottelukunnalle järjestöjen sote-muutostuesta.

Kokouksessa nimettiin Etelä-Savon edustajat maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan seuraavalle toimintakaudelle. Nimetyiksi tulivat Niina Turunen (YhES, Sasy ry.) ja Jarna Räsänen (YhES, Paiste ry). YhES päätti myös esittää Etelä-Savon maakuntahallitukselle, että maakuntahallitus nimeäisi keskuudestaan vastuu/yhteyshenkilön, joka toimii yhteistyölinkkinä ja osallistuu YhESin kokouksiin. 

YhES toivoi Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeelle, että kesäkuussa järjestetään yhdistysten yhteystietoalustan käyttäjäopastusta ja yhteistä työskentelyä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Toiveena on järjestöjen ja nykyisten sekä tulevien sotepalveluiden järjestäjien kohtaaminen ja yhteistyön käynnistäminen.

YhES järjestää taide-, kulttuuri- ja luovien alojen järjestöfoorumin 27.4. yhteistyössä AKKU-hankkeen (Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa) kanssa. Aiheena on yhteistyö kuntien kanssa ja verkostoituminen. 

Yhdistysten yhteystietoalusta yhes.esavo.fi avattiin 7.4. Se palvelee kaikkia maakunnan yhdistyksiä ilmaiseksi. Alustalle on tarkoitus saada vuoden 2021 aikana noin 1000 yhdistyksen yhteystiedot.

Seuraavan YhES järjestöneuvottelukunnan kokous pidetään 17.8.2021. YhESin kokouspöytäkirjat ja lisää tietoa toiminnasta osoitteesta www.esavo.fi/yhes. 

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656