Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.12.2020

Yhteistyöryhmä kokoontui perjantaina 18. joulukuuta

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli kokouksessaan aluekehittämisen ajankohtaisista asioista. Aluksi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen loi katsauksen sote- ja maakuntauudistusvalmisteluun. Sote-lakipaketti on annettu eduskunnalle, ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Etelä-Savon osalta laki merkitsee maakunnallisen hyvinvointialueen muodostamista vuoden 2023 alusta. Parlamentaarinen työryhmä pohtii sotea laajempaa maakuntauudistusta, mutta työryhmä ei näillä näkymin esitä merkittäviä muutoksia maakuntiin.  

EU:n koronakriisistä elpymiseen suuntaamat rahoitusvälineet ovat etenemässä toteutusvaiheeseen vuoden 2021 aikana. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tarkoituksena on edistää nopeavaikutteista VAI NOPEAA elpymistä sekä elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden uudistumista EU:n elpymisrahoituksella. Ohjelmaa rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumisvälineen RRF (Recovery and Resilience Facility) kautta, josta Suomi on saamassa 2,3 miljardia euroa seuraavien kolmen vuoden aikana. Yhteistyöryhmässä todettiin, että tilanne haastaa Etelä-Savon kykyä saada maakuntaan rahoitusta EU:n elpymisvälineestä.

Elpymiseen kanavoidaan lisärahoitusta myös muiden EU-ohjelmien ja välineiden kautta. Rakennerahasto-ohjelma on saamassa lisärahoitusta jo kuluvalle ohjelmakaudelle ns. REACT-EU -rahoituksen myötä noin 166 M€. Tarkempaa tietoa Etelä-Savon osuudesta odotetaan vielä joulukuun aikana. Rahoitus saataneen käyttöön vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Maaseutuohjelmaan elvytysrahaa on tulossa 210M€. Myös tältä osin kansallinen jako on vielä epäselvä. Rahoitus tulee jakoon vuoden 2021 lopussa tai 2022 alussa.

Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelu on puolestaan edennyt ennakoitua hitaammin EU:n budjetti- ja asetusvalmistelun etenemisen tahdissa. Ohjelma käyttää nimeä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Tämän hetkisen tiedon mukaan ohjelma käynnistyy 1.9.2021.

Kokouksessa todettiin, että rahoitusta on saatavissa ensi vuonna Etelä-Savossa hyvin eri rahoitusvälineistä eikä varsinaisia katkoja hanke- ja yritysrahoituksen suhteen ole näköpiirissä.

Rahoitusta hankkeille

Yhteistyöryhmä puolsi rahoitusta kahdelle hankkeelle, yhteensä noin 1,5 miljoonan euron edestä. Osaava Teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on varmistaa alueen teknologiateollisuudelle osaavaa henkilöstöä. Hankkeessa kehitetään yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa.

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry hallinnoi maakunnallista Rebuild Business - yritysten toimintaympäristön häiriötilanteisiin varautuminen ja omistajanvaihdoksien toteuttaminen Etelä-Savon alueen elinvoiman säilyttämiseksi -hanketta. Hankkeen tavoitteina on etsiä uusia ratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseen, liiketoiminnan uudistamiseen ja jatkajien löytymiseen eläköityville yrittäjille. Hanke tarjoaa neuvontaa ja koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden ja jo olemassa olevien hankkeiden kesken.

Lisäksi MYR merkitsi tiedoksi sihteeristön loka-joulukuussa tekemät hankepäätökset, joilla puollettiin noin 3,5 miljoonan euron rahoitus sisältäen yllä mainitut hankkeet.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.3.2021.

Lisätietoja tämän päiväisestä kokouksesta antavat puheenjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 781 3117, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen puh. 040 540 5903, ja va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, puh. 040 623 4887 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Lisätietoja rakennerahastosta:

www.rakennerahastot.fi

www.esavo.fi/rahoitus-ja-hankkeet