Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.02.2021

AKKU-hankkeesta lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Vahvistamme maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehitämme yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru Tähden blogikirjoitus aloittaa Etelä-Savon kulttuuritoiminnan kehittämisestä kertovan blogisarjan.

Etelä-Savossa on käynnistynyt vuoden alusta AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke. AKKU-hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Etelä-Savon kunnat tukevat hankkeen kulttuuritoiminnalla maakunnan asukkaiden yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta, edistävät taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta kunnissa sekä vahvistavat maakunnan elinvoimaisuutta. Aloitin vuoden alussa työn kulttuurikoordinaattorina ja olen innoissani siitä, mitä kaikkea uutta voimme saada maakunnan kulttuurikentällä aikaan yhdessä, toistemme tukeen ja osaamiseen nojaten.

Hankkeessa edistämme alueen kulttuurielämää neljällä toisiaan tukevalla tavalla:

 1. Kuntien kulttuuristen erityispiirteiden ja kehittämiskohteiden hahmottaminen
  Etelä-Savon 12 kuntaa ovat monella tavoin omaleimaisia ja keskenään erilaisia. Viemme kehittämistyötä eteenpäin tuoden näkyväksi ja arvostaen kuntien erityispiirteitä sekä kehitämme kulttuuritoimintaa kuntalaislähtöisesti, kuntalaisten tarpeisiin.
   
 2. Kunnissa kulttuurityötä tekevien yhteistyön vahvistaminen sekä vertaistuen ja -oppimisen mahdollistaminen
  Kulttuuritoiminta on hyvin eri tavoin resursoitua eri kunnissa. Yhteistyö kuntien kulttuurivastaavien välillä on tärkeää. Se antaa lisää voimavaroja ja uusia ideoita erityisesti pienissä kunnissa työskenteleville Yhteistyötä tekemällä ja resursseja yhdistämällä etsimme keinoja jakaa hyviä käytäntöjä ja toteuttaa niitäkin ideoita, jotka yksin jäisivät vain haaveeksi. Myös osaamisen jakaminen on tärkeää, sillä kaikilla eteläsavolaisilla kunnilla on omat vahvuutensa ja hyvät käytäntönsä, joista muut voivat ottaa oppia.
   
 3. Kuntien yhteistoiminnan pilotoinnit
  Kokeilemme hankkeessa useampaa uudenlaista yhteistoimintamallia kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistyössä. Yhteistyön aihioita kehitellään kevään 2021 aikana ja toiminnan toivotaan siirtyvän käytäntöön viimeistään syksyllä. Yhteistoimintapilottien sisällöt tuotetaan pääosin erilaisilla etätyöskentelymenetelmillä.
   
 4. Suunnitelmallinen maakunnan kehittäminen ja ohjelmatyö
  Maakunnassa on aiemmin tehty Kulttuurin tulevaisuusohjelma sekä Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021, joiden toteutumista seuraamme ja joita päivitämme tässä hankkeessa. AKKU-hanke myös vahvistaa osaltaan Saimaa-ilmiölle ominaista itäsuomalaisten toimijoiden yhteistyötä ja järvisuomalaisuuden esiinnousua.

AKKU-hanketta koordinoi Etelä-Savon maakuntaliitto, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, yhdistysten sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa. Hankkeen kesto 1.1.2021-31.12.2022 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jos mielessäsi pyörii alueelliseen yhteistyöhön liittyviä kehittämisideoita, joihin kaipaat verkostoa ja lisävirtaa, ole yhteydessä tännepäin!

Taru Tähti
kulttuurikoordinaattori
Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen -hanke
p. 040 665 7230