Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.10.2021

Digitaaliset palvelut kuuluvat kaikille

Tekniikan kehitys on viime vuosikymmeninä ollut huimaa ja on mahdotonta ennustaa mihin seuraavien vuosikymmenien aikana päästään. Melko varmaa kuitenkin on, että viihde, palvelut ja monet sosiaaliset kontaktit sijoittuvat jatkossakin yhä enemmän verkkoon. Palveluiden kehittyessä pitää myös opastuksen kehittyä.

Digitaidot ja -palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia. Yhteydenpito, tiedonhaku, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viihde ovat helpommin saatavilla. Pankki ja -viranomaispalveluita voi käyttää itselleen sopivaan aikaan omalta kotisohvalta.

Vaikka digitalisaatio voi lisätä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, käyttää uusia palveluita ja pitää yhteyttä ihmisiin, voi se myös aiheuttaa syrjäytymistä, jos tarvittavia digitaitoja ei ole. Samalla kun lähiasiointi supistuu tai poistuu kokonaan, tulee ottaa huomioon myös ihmiset, joilla ei iän, terveyden tai vaikka oikean kielen hallinnan takia ole mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti digitaaliseen maailmaan.

Digituki ja digialkeiden opetus ehkäisee digisyrjäytymistä. Digitaidot vaativat harjoittelua ja opastusta. Digitukea tarvitsevat kaikki ikäluokat kouluikäisistä jo työelämän jättäneisiin. Kukaan ei ole diginatiivi syntyessään.

Digituen alueellinen koordinaatio -hanke

Digituki-hankkeessa on kartoitettu digituen toimijoita ja tarvetta Etelä-Savossa. Hanke on muodostanut ajantasaista tilannekuvaa alueella erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden perusteella, toimimalla yhteistyössä alueen digituen toimijoiden, alueen muiden hankkeiden, maakuntaliiton sekä hyvinvointialueen kanssa. Digitukea on tarjolla vaihtelevasti eri kuntien ja kaupunkien välillä ja tietoa eri digitukijoista kaivataan lisää. Erityisesti tukea tarvitaan laitteiden käyttöön ja viranomaispalveluissa asioimiseen. Huolta aiheuttaa lähipalveluiden loppuminen.

Yhtenä huolenaiheena on noussut esille erilaiset verkon vaarat. Vaikka digitaalisessa maailmassa on omat ongelmansa ei pelko saisi estää ketään osallistumasta. Käyttäytymällä järkevästi ja ottamalla huomioon muutamia perusasioita voi verkon palveluita käyttää turvallisesti.

Hanke on yhdessä Europe Direct -hankkeen kanssa toteuttanut digimuikku-kampanjan, joka kannustaa kaikki asioimaan turvallisesti verkossa kuin kala vedessä.  

Linkit materiaaleihin:

www.esavo.fi/digimuikku

Digimuikku - Turvallisesti verkossa -opasvideo

Valtakunnallinen digituki

Digituen koordinaatiohankkeet päättyvät maakunissa lokakuun 2021 lopussa ja jatkossa digituen koordinaatiosta vastaa Digi- ja viestintävirasto DVV. DVV esittelee toimintaansa kaikille digituen toimijoille avoimilla kyselytunneilla ti 9.11.21 klo 12-13 ja ke 15.12.21 klo 12-13, sekä Digituki 2022 Webinaarissa perjantaina 10.12. klo 9-12.

Lisätietoa tapahtumista ja jatkosta: https://dvv.fi/digituki