Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.05.2022

Elinvoimainen kulttuurielämä Etelä-Savon vahvuudeksi

Muistammehan arvostaa ja hyödyntää omaleimaista kulttuuriamme – elävää perintöämme, kulttuuritapahtumiamme, -ympäristöjämme ja -osaajiamme. Se on osa maakunnan brändiä sekä alueen ja kuntien kehittämistä. Silloin Etelä-Savo tunnistetaan luontoarvojensa ohella innovatiivisena ja kaikki aistit herättävänä elämysten maakuntana.

Etelä-Savon valmistuvan kulttuuristrategian yhtenä kärkenä on edistää kulttuurin, taiteen ja luovien alojen merkitystä elinkeinona ja elinvoiman lähteenä Etelä-Savossa.

Pöhinää tapahtumista ja kesäteattereista

Meillä on alueella vahvuuksia, joiden varaan voimme entistä suunnitelmallisemmin luoda elinvoimaista kulttuurielämää. Kulttuuristrategian työstämiseen osallistuneet toimijat hahmottivat Etelä-Savon vahvuuksiksi itäsuomalaisen kulttuuriperinnön ja maakunnan upeat kulttuurimatkailukohteet sekä perinteiset ja kansainvälistäkin suosiota saavuttaneet tapahtumat. Kesäteatterit, yhdistykset ja vapaan kentän toimijat tuovat kuntiin paikallista pöhinää, ja Saimaa-ilmiö on vahvistanut itäsuomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä.

Kulttuuritoimijat nostivat esiin myös maakunnan heikkouksia. Meillä on omasta takaa melko vähän kulttuurin kuluttajia, kuntien kulttuuripalveluiden henkilöstöresurssit ovat vähäiset ja liikenneyhteydet taajamien ulkopuolella olevan kulttuuritarjonnan pariin ovat huonot. Kulttuuri- ja taidealalla on puutetta yrittäjyys- ja markkinointiosaamisesta ja taiteentekijöiden edunvalvonta on vähäistä. Lisäksi ymmärrys siitä, millainen merkitys alueen kulttuuriperinnöllä ja luovilla aloilla on alueen elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kannalta puuttuu. Elinvoimainen kulttuurielämä vetää puoleensa lapsiperheitä, opiskelijoita, monipaikkaisia asukkaita sekä matkailijoita.

Hypätään luovien alojen junaan

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tuoreen eduskuntavaaliohjelman yhtenä kärkenä on tehdä luovista aloista Suomen kasvun veturi. Tähän junaan Etelä-Savon tulee hypätä, sillä kulttuurisen arvon lisäksi luovilla aloilla on merkittävä taloudellinen ja työllistävä vaikutus. Kulttuuri ja taide tukevat kestävää aluekehitystä, alueiden elinvoimaa ja monipuolistavat elinkeinorakennetta. Kulttuurin tukeminen julkisella rahalla kannattaa, sillä esimerkiksi vuonna 2019 (ennen koronaa) valtion taiteeseen ja kulttuuriin kohdistama 1,3 miljardin euron tuki tuotti 14 miljardin euron tuotoksen (Taloustutkimus Oy 2021).

Alkamassa on kesä, joka tuo Etelä-Savoonkin aimo annoksen mökkeilijöitä ja kulttuurimatkailijoita. Vierailijat tulevat eteläsavolaisen elämän menon perässä – paikallinen ruoka, puhtaat uimavedet, vesillä liikkuminen ja metsissä kulkeminen houkuttavat tulijoita. Suomalaisen kulttuurimatkailun erityispiirteenä on kulttuurin ja luonnon vahva liitto, joka tulisi paketoida entistä selkeämmiksi ja saavutettavammiksi kulttuurimatkailupalveluiksi, kuten Länsi-Savon artikkelissa 22.5 korostetaan.

Suloista suvea sinulle, lukija! Ja hei - kun palkkaat kesäjuhliisi esiintymään taiteen ammattilaisen, muistathan maksaa asiallisen korvauksen hänen työstään!

Taru Tähti, kulttuurikoordinaattori
Etelä-Savon maakuntaliitto

Katriina Säisä
Vs. kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri