Suoraan sisältöön

Julkaistu 08.11.2021

ELY-keskus tuulivoimaa edistämässä

Maakuntaliiton tavoin Etelä-Savon ELY-keskuskin sai ympäristöministeriöltä rahoitusta tuulivoimarakentamisen edistämiseen. Yhdessä maakuntaliiton kanssa yritämme saada Etelä-Savon hyppäämään mukaan vauhdissa olevaan tuulivoimabuumiin, jonka kehitystä ei pystyne kukaan vielä ennustamaan. Uuden valtuustokauden päästyä käyntiin haluamme nyt haastaa Etelä-Savon kunnat päivittämään oman suhtautumisensa tuulivoimaan.

ELYn tuulivoiman edistämistehtävä koostuu pitkälti lausunnoista ja neuvonnasta mm. kaavoitukseen, vaikutusten arviointiin ja lupamenettelyihin liittyen. Etelä-Savon ELYssä olemme asettaneet tehtävän pääpainoksi tuulivoiman hyväksyttävyyden edistämisen, mikä käytännössä tarkoittaa lähinnä puolueettoman tiedon tarjoamista ja asian nostamista ennen kaikkea kuntapäättäjien tietoisuuteen.

Tuulivoiman nousukiito

Tuulivoima on koko 2000-luvun ollut maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Nihkeästä alusta huolimatta tuulivoimalla pyyhkii nyt Suomessakin varsin hyvin. Kukapa olisi vielä pari vuotta sitten osannut ennustaa, että 2020 tuulivoiman osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes 12 prosenttia!  

Kannattaako tuulivoima näin vähätuulisessa maassa?

Suomessa parhaat tuulet löytyvät rannikolta, merialueilta ja suurilta järviltä sekä tuntureilta. Nopeasti kehittyvän teknologian ansiosta tuulivoima on nykyisin kannattavaa myös sisämaassa. Itse asiassa Suomi soveltuu varsin hyvin tuulivoimarakentamiseen:

  • meillä on edulliset tuuliolosuhteet
  • ​sähköverkostomme on luotettava
  • hallintomme on toimivaa ja ennustettavaa
  • yhteiskuntamme on vakaa ja turvallinen

Tuulivoimatuotantomme ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti ympäri maata, vaan Pohjanmaasta on kehkeytynyt vahva tuulivoimakeskittymä, kun taas Itä-Suomessa voimaloita ei juurikaan ole.

Haaste kunnille

Etelä-Savossa olosuhteet tuulivoimalle ovat melko haastavat mm. tasaisesti levittäytyneen haja-asutuksen vuoksi, mutta oma siivumme kannattaisi meidänkin siitä kakusta leikata. Kunnissa uudet luottamushenkilöt ovat aloittaneet työnsä, jonka yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistä on kunnan strategisten tavoitteiden päivittäminen. Nyt on kunnillamme todellinen momentum pohtia omaa suhtautumistaan tuulivoiman rakentamiseen: haluammeko olla mukana uuden teknologian, puhtaan energian ja hiilineutraalin yhteiskunnan edistämisessä vai riittääkö meille business as usual? Kaikkiin kuntiin ei tuulivoimaa voi eikä ole järkevääkään suunnitella, mutta jossakin kunnassa se oma tahtotila voi olla ainoa este.

Satu Karjalainen, maankäyttöasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
puh 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi

Satu Karjalainen ELY-keskukselta puutarhurin asussa puutarhassaan.

Kirjoittaja työskentelee Etelä-Savon ELY-keskuksessa pääasiassa kaavoituksen saralla, tänä vuonna puhtaasti tuulivoiman parissa, ja vastaa mielellään tuulivoimaa koskeviin kysymyksiin.

Kommentit (0)

Jätä kommentti