Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.04.2020

Etätyö, uusi normaali?

Koronakriisin suurimpia muutoksia on ollut etätyön yleistyminen. Kaikki ne työt, jotka suinkin voidaan tehdä etänä, myös käytännössä toteutetaan etänä. Monissa työpaikoissa etätyö on jo ollut normaalikäytäntö.

Maakuntaliitossa olemme jo viiden vuoden ajan mahdollistaneet etätyön kahtena päivänä viikossa. Edellytyksenä on ollut esimiehen kanssa etätyöstä sopiminen. Koronakriisin seurauksena saatoimme joustavasti siirtyä kokoaikaiseen etätyöhön.

Kokemuksemme etätyöstä ovat olleet hyviä. Tekniikka on toiminut ja asiat ovat edenneet poikkeusolosuhteista huolimatta. Kokoukset ovat sujuneet ja tulleet jopa tehokkaammiksi. Etänä pidettävä kokoukset ovat tiivistäneet kalenteria, kun ei tarvitse varata aikaa siirtymisiin paikasta toiseen.

Kalenterit täyttyvät etäkokouksista, mutta henkilökohtaisia tapaamisia kaivataan

Etänä kalenteri täyttyy nopeasti, koska jatkuva yhteydenpito sekä oman väen että ulkopuolisten kesken on entistä välttämättömämpää.

Toki olemme kaivanneet tapaamisia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja tietenkin keskinäisiä palavereita. Satunnaiset kohtaamiset työpaikalla ja muualla ovat valitettavasti jääneet pois.

Kotona voi työskennellä ja osallistua kokouksiin

Lyhytkin kokemus osoittaa, että etätyön ja muun paikkariippumattoman työn osuus tulee kasvamaan. Täysin uutta normaalia etätyöstä ei kuitenkaan ole odotettavissa. Aiempaa suurempi osuus kokouksista tullaan pitämään etänä. Kokousmatkoja tullaan vähentämään. Kuitenkaan kaikkia tapaamisia ja neuvotteluja ei voida korvata. Etenkään laajempia kokouksia, seminaareja ja suurehkoja yleisötilaisuuksia on vaikea korvata verkkotilaisuuksilla.

Päätöksenteossa ehtona on vuorovaikutteisen ja reaaliaikaisen osallistumisen varmistaminen. On huolehdittava, että kaikilla on siihen riittävät tekniset valmiudet.

Johto ja henkilöstö sitoutuvat yhteisiin  tavoitteisiin ja sovittuihin toimintatapoihin

Koronakriisi tuo työpaikoille lisää kokemusta etätyöstä. Tämä kokemus on hyödynnettävä. Sekä johdolta että henkilöstöltä vaaditaan uutta tapaa ajatella. On laadittava yhteiset tavoitteet ja sovittava miten säännöllisesti ylläpidetään keskinäistä yhteyttä. Työntekijöiltä edellytetään kykyä johtaa omaa työtä ja kykyä kehittää itselleen sopivat päivittäiset työskentelytavat.

Etätyön onnistuminen perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen ja myönteiseen asenteeseen.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja