Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.01.2023

Etelä-Savon Leader-ryhmät juhlistavat elävää perintöä

Vuonna 2023 vietämme Elävän perinnön eurooppalaista teemavuotta. Etelä-Savon Leader-ryhmät ovat jo aloittaneet vuoden juhlistamisen ennakkoon tukemalla ympäri maakuntaa erilaisia pienhankkeita AIKU-teemahankkeen kautta. Pienhankkeet ovat tällä hetkellä toteutuksessa.

Leader-ryhmät toimivat maaseudun parhaaksi tukemalla paikallisia yhteisöjä sekä yrittäjiä. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten miten omaa kotiseutua tulee kehittää. Tavoitteenamme on elinvoimainen ja virkeä maaseutu joka puolella Etelä-Savoa.

Etelä-Savossa toimii kaksi Leader -ryhmää. SavonLuotsi Leader ry toimii Enonkosken, Juvan, Joroisten. Rantasalmen, Sulkavan ja Savonlinnan maaseutualueella. Veej’jakaja ry toimii Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Puumalan, Pieksämäen ja Mikkelin maaseutualueella.

Hanketukea paikallisille toimijoille

AIKU-teemahankkeen päämääränä on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä.

Hanke alkoi muotoutua jo syksyllä 2021 Etelä-Savon maakuntaliiton AKKU-hankkeen aloitteesta, ja me Leaderit innostuimme aiheesta. Ideoita lähdettiin kyselemään alueen yhdistyksiltä, ja yhdistykset pääsivät kehittämään ideoita hautomoissa, jotka toteutettiin yhteistyössä AKKU-hankkeen, Saimaa-ilmiön ja Museoviraston kanssa. Tämän työskentelyn pohjalta AIKU-teemahanke syntyi Leader-periaatteen mukaan ruohonjuuritason toimijoita aktivoimalla ja tukemalla.

AIKU-teemahankkeisiin saatiin mukaan yhteensä 33 pienhanketta, joissa on aineetonta kulttuuriperintöä edistäviä kehittämistoimia sekä investointeja. Mukana on muun muassa lavatanssitunnettavuuden kehittämistä, huuliharpun pelimannityylisen soiton edistämistä sekä pieniä tapahtumia, jotka tukivat muun muassa paikallisen taiteen esiin tuomista.

Yhteisöjen merkitys

Etelä-Savon maaseutualueilla on hurjan paljon aineetonta kulttuuriperintöä, jonka säilyminen ja siirtäminen ovat tärkeitä. Aineeton kulttuuriperintö jää usein huomaamatta ihmisiltä arjessa. Alueemme aineetonta kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi käsityötaidot, kyläpäivät, tanssit, vesiretkeilytaidot ja paikalliset tarinat.

Kaikilla on perustuslain mukaan oikeus kulttuuriperintöön. Elävä kulttuuriperintö tarvitsee ihmisiä ja yhteisöjä toteutuakseen. Kulttuuriperintötoiminta vahvistaa yhteisöjen identiteettiä, vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys korostaa ihmisten mahdollisuuksia olla mukana ja kokea osallisuutta kulttuuriperintöön. Siksi paikalliset yhteisöt ovat luonteva toteuttajakumppani AIKU-teemahankkeissa.

Kirjoittajat:

Kirsi Blomberg ja Sini Yläsaari, SavonLuotsi Leader ry
Essi Saarinen, Veej’jakaja ry

Kuva: Maaseutuverkosto, Hanna-Kaisa Markkanen