Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.10.2020

Etelä-Savon maakunnallinen eläkeläisten neuvottelukunta haluaa edistää digitaalisuutta ja kotona asumista

Etelä-Savon eläkeläiset vaikuttavat myös digitaalisesti.

Etelä-Savon maakunnallinen eläkeläisten neuvottelukunta kokoontui perjantaina 16.10.2020 ensimmäisen kerran täysin virtuaalisesti. Läsnä oli koko neuvottelukunnan eläkeläisjärjestöjä edustava jäsenistö puheenjohtajanaan Pekka Huovila sekä vierailijoita maakuntaliitosta ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta.

Digitukea annetaan ja tarvitaan

Digitukea ei tarvittu Teams-kokouksen onnistumiseen, vaikka yhtenä keskustelun teemana sattuikin olemaan digituen tilanne Etelä-Savossa. Projektipäällikkö Jussi Linnala Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa -hankkeesta kertoi, että suomalaisten ja myös eteläsavolaisten digitaidot ovat melko hyvällä mallilla. Hanke kokoaa tiedot maakunnan digituen antajista, mutta hankkeen resurssit eivät riitä varsinaisen digituen antamiseen. Keskustelun pohjalta sovittiin, että neuvottelukunnan jäsenet antavat tietoa piirien käytännöistä ja paikallisista digituen antajista suoraan Linnalalle.

Vaikutetaan yhdessä rintamassa Etelä-Savon asioihin

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toi terveiset maakuntaliitosta. Koronatilanne ja sotevalmistelu ovat näkyneet myös Etelä-Savon maakunnassa. Mäkinen totesi, että maakunnan yhtenäisenä säilyminen on erittäin monesta näkökulmasta merkittävää myös maakunnan laajalle järjestökentälle.

Hallinto-ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen painotti eläkeläisneuvottelukunnan olevan yksi tärkeä osallisuusryhmä, jonka toivotaan osallistuvan maakunnan kehittämisprosesseihin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan ja nuorisovaltuuston ohella. Ensi vuonna käynnistyvät mm. maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmisteluprosessit, joista maakuntaliitto vastaa.

Ikäihmisten palveluita tehdään kuuntelemalla ikäihmisiä

Sotevalmistelusta sekä valmisteilla olevasta Ikäohjelmasta kertoi Vanhus-ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen. Sotevalmistelussa Etelä-Savon hyvinvointialueella tarjolla olevat ikääntyneiden palvelut kuvataan. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat panostus ennakoivaan toimintaan ja tietojärjestelmät. Neuvottelukunnan jäsenten mielestä digitaalisuus ja kotona asuminen ovat myös tärkeitä teemoja. Sotevalmistelua tehdään osallistaen. Syksyn aikana jo ollut työpajoja ja myös eläkeläisneuvottelukunta kutsutaan mukaan valmisteluun.

Yksinäisyyden torjuntaan tarvitaan meitä kaikkia

Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen Essotesta kertoi ikäihmisiä koskevia indikaattoritietoja vastikään koostetusta alueellisesta hyvinvointikertomusraportoinnista. Yhtenä huomionarvoisena huolena on, että yli 75-vuotiaiden kokema yksinäisyys lisääntyy. Yksinäisyys on elämänlaadun tarkastelun kannalta merkittävä mittari. Yksinäisyyden torjunnassa meillä kaikilla on tehtävää.

Eläkeläiset ovat järjestökentän vahvoja toimijoita

Kokouksen lopuksi kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen kertoi lyhyen katsauksen vuodesta 2019 lähtien toimineesta maakunnallisesta järjestöneuvottelukunnasta, jonka nimi on YhES. YhES:issä on eläkeläisjärjestöjen edustus. Eläkeläisneuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Huovila on toiminnassa mukana varajäsenenä, joten yhteistyötä on luontevaa tiivistää ja myös näin saada ikäihmisten ääntä vahvemmin esiin.

Kaikki varsinaiset jäsenet olivat läsnä Teams-kokouksessa, keskustelu oli vilkasta ja asiantuntevaa. Kaikkien edellä mainittujen asioiden osalta sovittiin yhteistyön jatkumisesta ja eläkeläisneuvottelukunnan näkemysten hyödyntämisestä asioiden valmisteluvaiheessa.

Neuvottelukunnan jäsenet, yhteystiedot ja tehtävät löytyvät maakuntaliiton osallisuussivustolta.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591