Suoraan sisältöön

Julkaistu 07.02.2020

Etelä-Savon osallisuusohjelma julkaistiin Vaikuta-seminaarissa

Etelä-Savon maakunnan tuoreen osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada maakunnan asukkaiden äänet kuuluville. Osallisuus tarkoittaa ohjelmassa kansalaisten ja julkishallinnon välistä suhdetta. Ohjelman visio on, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa maakunnan asioihin.

Etelä-Savon maakunnan tuoreen osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada maakunnan asukkaiden äänet kuuluville. Osallisuus tarkoittaa ohjelmassa kansalaisten ja julkishallinnon välistä suhdetta. Ohjelman visio on, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa maakunnan asioihin.

Suomessa erilaiset instituutiot on rakennettu ihmisiä varten, mutta ihmiset haluavat olla entistä enemmän aktiivisesti mukana vaikuttamassa omiin asioihinsa. Valtakunnalliset vaikutuskanavat antavat usein rajatun kuvan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista tai ovat ristiriitaisia todellisen tilanteen osalta. Instituutioiltakin odotetaan uudistumista, jotta osallisuus toteutuu.

– Meillä Etelä-Savossa on hyvä mahdollisuus tulla osallisuuden mallimaakunnaksi. Osallisuusohjelma tekee kansalaisten eri vaikuttamismahdollisuudet näkyväksi ja luo edellytyksiä osallisuuden vahvistamiseksi. Tehdään yhdessä parasta jälkeä, sanoo Pekkanen.

Osallisuusohjelman tavoitteena on koota maakunnan ajantasaiset osallisuuskanavat yhteen. Osallisuustyölle on luotu oma visuaalinen ilme, jonka avulla eri osallisuuskanavat on helppo tunnistaa. Ilmeen tunnus on Yhdessä parasta jälkeä, osallisuus Etelä-Savossa. Osallisuustyön tavoitteena on vahvistaa myös maakunnallista strategia- ja tulevaisuustyötä.

Osallisuustyön ensimmäinen konkreettinen askel oli ”Vaikuta” -seminaarin järjestäminen Mikkelin Mikaelissa helmikuun 10. päivänä. Seminaari aloitti maakunnallisen osallisuusviikon , joka aikana järjestetään tapahtumia eri puolilla maakuntaa. Päivän aikana keskusteltiin maakunnan osallisuusohjelmasta, järjestöjen sote-haasteista ja julkisen vallan velvoitteista edistää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja perusoikeuksia. Päivän lopuksi työpajoissa etsittiin konkreettisesti ratkaisumalleja maakunnan osallisuuskysymyksiin kuten digitukeen, vapaaehtoistyön näkyväksi tekemiseen ja saavutettavuuden kysymyksiin.

Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja sekä paikallisten ja että valtakunnallisten toimijoiden näkökulmasta. Puheenvuorot haastoivat osallistujia muuttamaan perinteisiä toimintamalleja, rohkaisivat uskomaan omaan tekemiseen ja vahvistivat näkemystä maakunnan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden uusista suunnista. Osallisuutta mahdollistavat monet eri lakisääteiset ja vapaaehtoiset kanavat, jotka ovat maakunnallisen osallisuuden perusteena. Julkisen sektorin rooli on toimia mahdollistajana, mikä vaatii rohkeutta, osaamista ja ennakkoluulottomia uusia avauksia.