Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.03.2023

Etelä-Savon tulevaisuuden ammatit herättelevät tulevaisuusnystyröitä

Koulutusvinkkien lisäksi Savostamo-verkkosivu inspiroi näkemään Etelä-Savon erilaisia tulevaisuuksia ammattien kautta. Sivustolta voit löytää seitsemän eri ammattia, jotka herättelevät ajattelemaan tulevaisuuden osaamista jo nyt.

Savostamo-sivusto www.savostamo.fi koostuu neljästä eri maailmasta, joissa sivustolla vierailija voi löytää Etelä-Savossa ajankohtaisesti työllistäviä koulutusaloja, kiinnostua itsensä kehittämisestä työssä ja vapaa-ajalla tai tehdä löytöretkiä tulevaisuuden ammattien äärelle. Lisäksi verkkosivustolla voi tutustua maakunnan muihin mahdollisuuksiin ja vapaa-ajan viettoon. Sivustoa ylläpitää vuosina 2023-2024 kuudestatoista eteläsavolaisesta oppilaitoksesta koostuva tiimi. 

Savostamo rakennettiin Koulutusportti-hankkeessa vuosina 2020-2022 erilaisia kohderyhmiä kuulemalla ja sen tekemiseen osallistui yli 500 henkilöä ympäri Etelä-Savoa. Sivustolla halutaan tuoda esiin Etelä-Savon oppilaitosten koulutuksia, joista jokainen ikään ja taustaan katsomatta voi löytää omansa. Jatkossa Savostamon toivotaan tuovan inspiraatiota opiskeluun ja ohjaavan erilaisia ihmisiä eteläsavolaisen koulutuksen äärelle. 

Savostamon Tutkaile tulevaa -maailma kutsuu löytöretkelle erilaisiin tulevaisuuksiin. Vaikka tulevaisuudesta ei voida varmasti tietää, erilaisten tulevaisuuksien kuvittelu luo merkityksiä ja lisää kykyä sietää muutoksia. Tutkaile tulevaa -maailma pureutuukin Etelä-Savoon kestävän kehityksen toimintaympäristönä, jonka tekijöinä tulevaisuuden ammateilla on iso rooli. Savostamon kuvitteelliset tulevaisuuden ammatit  on rakennettu sivustolle huomioiden Etelä-Savon maakunnan kilpailukyvyn kärkiteemat metsä, ruoka, vesi, hyvinvointi ja matkailu. 

Savostamon ammateissa voit tavata: 

  • sosiaalialalle suuntautuneen onnellisuusoperaattorin 
  • tulevaisuuden ja heikkojen signaalien tulkitsijan oraakkelin 
  • yhteisöllisyyden ja ekologisten arvojen tulkin vaurauttajan 
  • koneiden ja ihmisten yhteistyötä tulkitsevan ja ongelmia ratkovan digisepän 
  • matkailualalla toimivan elämysmuotoilijan 
  • kestävän kehityksen asiantuntijan kiertotalouskumppanin 
  • sekä yrityksen ansaintalogiikan ja toiminnan valmentajan yrityshierojan 

Tulevaisuuden ammatteja hyödynnetään nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Xamk) Savostamosta ekosysteemistä ajattelua –hankkeessa. Hanketta rahoitetaan Etelä-Savon maakuntaliiton alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE) 1.12023-31.12.2023. 

Kirjoittaja:

Marianne Heikkinen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu