Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.11.2023

Eurovaaleihin vauhtia EU-päiviltä Lundista

Ensi kesän alussa 9.6.2024 käydään tärkeät Euroopan unionin parlamenttivaalit. EU:n tiedotuspisteet eri puolilla Suomea, myös Etelä-Savossa, ovat keskeisessä roolissa EU-tietouden jakamisessa.

Europe Direct -palvelu vastaa yleisiin EU-aiheisiin kysymyksiin, auttaa löytämään tietoja EU:n toimielinten sivustoilta, hankkii kysyjille erikoisaloja koskevaa tietoa, ja kääntyy tarvittaessa Euroopan komission asiantuntijoiden puoleen.

Pohjoismaiden EUROPE DIRECT -tiedotuspisteet Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta kokoontuivat kuudetta kertaa yhteiseen ylikansalliseen tapaamiseen. Rajat ylittävä yhteistyö ja kokemusten vaihto toteutettiin Ruotsin Lundissa järjestettävien EU-päivien yhteydessä 13. – 15. marraskuuta. Keskeisenä teemana oli tuleviin eurovaaleihin valmistautuminen. Suomen delegaatioon kuuluivat Etelä-Savon lisäksi Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kymenlaakso.

Ensi kevään haaste erityisesti Itä-Suomessa on kannustaa kansalaisia käyttämään äänioikeuttaan vuoden 2024 EU-vaaleissa. Äänestäminen vahvistaa eurooppalaista demokratiaa ja luo suunta Euroopan tulevaisuudelle. Edellisen kerran EU-vaalit järjestettiin vuonna 2019. Tuolloin äänestysprosentti koko EU:n alueella oli 50,6 %, kun se Suomessa oli vain 42,7 %. Itäisessä Suomessa äänestysaktiivisuus oli tätäkin matalampi: Kaakkois-Suomen vaalipiirissä 36,5 % ja Etelä-Savon kunnista vaaliuurnilla kävi 32-38 prosenttia asukkaista.

Lundin EU-päivien tärkeimmät viestit niveltyivät EU-vaalien merkityksen lisäksi geopoliittiseen tilanteeseen, turvallisuuteen ja EU:n laajenemiseen sekä eurooppalaisen kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen suhteessa USA:n ja Kiinan markkinoihin. Kesän vaaleja kuvattiin Euroopan Unionin historian tärkeimmiksi. Vaalien tuloksella on vaikutus jokaiseen jäsenmaahan ja koko maanosan tulevaisuuteen. Siksi on merkitystä sillä, ketkä Euroopassa käyttävät valtaa.

Europe Direct Etelä-Savo jakaa aktiivisesti tietoa Euroopan unionista eri tapahtumissa ja oppilaitoksissa. Tiedotuspisteen kautta on saatavilla myös opetusmateriaaleja oppilaitosten käyttöön.

Kuva: Paneelikeskustelussa (2. vasemmalta) Cecilia Malmström, Ruotsin entinen komissaari, Rikard Bengtsson, politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Lundin yliopistosta ja Lars Danielsson, joka on toiminut Ruotsin EU-suurlähettiläänä ja Ruotsin valtiosihteerinä. Keskustelua moderoi Louise Bengtsson (vas.).

Pääkuva: Europe Direct -pisteet Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kymenlaakso tapasivat pohjoismaisia kollegoitaan Lundissa.

Kirjoittaja:

Jatta Juhola
Projektikoordinaattori
Europe Direct -tiedotuspiste