Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.11.2021

Halutaanko tuulivoimaa Etelä-Savoon?

Suomi on sitoutunut hiilineutraliteettiin vuoteen 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Suomen on sähköistyttävä nopealla vauhdilla. Ensin on sähköntuotannosta tehtävä päästötöntä. Sen jälkeen on sähköistetttävä talous ja koko yhteiskunta.

Tuulivoimasta on tulossa merkittävin tapa tuottaa sähköä. Tuotantokustannuksiltaan se on muita hiilivapaita energian tuotantomuotoja edullisempi. Tuulivoiman rakentaminen on keskittynyt Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Tällä hetkellä Etelä-Savossa ei ole tuulivoimaa. Suunnitteillakin on vain yksi, Pieksämäelle tuleva 27 yksikön tuulivoimapuisto.

Etelä-Savossa on käynnistynyt maakunnan tuulivoiman päivittämistä koskeva selvitys. Tavoitteena on antaa lisätietoa tuulivoimasta ja parantaa sen hyväksyttävyyttä. Selvityksen käynnistäneessä seminaarissa 10.11.2021 oli tarjolla monipuolista tietoa tuulivoimasta ja se antoi hyvää pohjaa jatkokeskustelulle.

Tuulivoiman taloudelliset edut ovat merkittäviä. Tuulivoima tuo maakuntaan työtä ja erityisesti verotuloja kunnille. Maanomistajille tuulivoima tuo tuloja. Toisaalta moni maanomistaja on huolissaan siirtolinjojen alhaisista korvauksista. Huolta kannetaan myös luontoarvojen menettämisestä.

Lähivuosien aikana ratkaistaan, rakennetaanko Etelä-Savoon merkittävästi lisää tuulivoimaa. Tarvitaan tuulivoimaa suosivaa kaavoitusta koko maakunnassa kuin kunnissa. Ennen kaikkea tarvitaan myönteinen suhtautuminen asukkaiden keskuudessa. Tuulivoimayritykset ovat tuoneet esille, ettei kielteinen ilmapiiri houkuttele rakentamaan tuulivoimaa.

Tuulivoiman rakentamisen on perustuttava avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön, jossa ovat mukana tuulivoimayritykset, kunnat, maanomistajat ja asukkaat, niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat. Etelä-Savo on pinta-alaltaan niin laaja, että tuulivoimaa voidaan rakentaa tuottamatta haittaa asutukselle ja kunnioittamalla maakunnan poikkeuksellisia luontoarvoja.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja