Suoraan sisältöön

Julkaistu 31.08.2020

Harrastuksesta taitoja ja itsevarmuutta työelämään

Maakuntaliiton kesätyöntekijä Krista Mynttinen kirjoittaa blogissa nuorista yhdistystoiminnassa nuoren yhdistystoimijan näkökulmasta.

Nappaako yhdistystoiminta?

Viime vuosina nuoret ovat tutkimusten mukaan tehneet vapaaehtoistyötä enemmän kuin aiemmin. Silti nuorten kiinnostus yhdessä tekemiseen tai nuorten aktiivisuus ei tunnu näkyvän yhdistystoiminnassa. Näen, ettei mukaan lähtemistä tehdä nuorille riittävän kiinnostavaksi, vaan yhdistykset ovat useimmille etäisiä, tai toimintaan liittyy nuoren näkökulmasta kielteisiä mielikuvia.

Yhdistysten laajaa kirjoa voisi valottaa nuorille, sillä sisällöltään ja toimintamuodoltaan erilaisia yhdistyksiä on lukemattomia. Vaikka yksittäisen yhdistyksen toiminta ei nappaa, löytyy kaikille varmasti joku kiinnostava vaihtoehto paikallisista, valtakunnallisista tai kansainvälisistä toimijoista. Yhdistystoimintaan osallistumista voisi tuoda enemmän osaksi opintoja ja nuorisotyötä. Yhdistystoiminta on erinomainen väylä, jonka kautta voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja saada oman äänen kuuluville.

Saako yhdistystoiminta olla myös kivaa?

Yhdistyksestä pitää näkyä ulospäin, että meitä nuoria arvostetaan ja kaivataan mukaan. Nuoret haluavat tehdä itselle tärkeitä asioita yhdessä ja  siihen yhdistystoiminta näyttäytyy mielestäni loistavana tapana ja mahdollistajana. Yhdistystoiminta kilpailee nuorten vapaa-ajasta kuitenkin muiden kiinnostavien asioiden kanssa, joten toiminnan pitää olla kivaa ja mukaansatempaavaa.

Eivät nuoret ainoastaan halua pyöritellä papereita tai olla työvoimaa, vaan me haluamme saada merkityksellisiä kokemuksia. Hallinnollisten asioiden oppiminen on kiva lisä ja tuo itsevarmuutta työelämään siirryttäessä, mutta näiden oppien pitää tulla yhteisen tekemisen lomassa, ei olla itseisarvo.  

Yhdistystoiminta lisää osaamista ja siitä on hyötyä työllistymiseen

Yhdistystoiminta on monipuolinen harrastus. Siinä jokainen oppii uusia asioita ja kun joukko samanhenkisiä ihmisiä kokoontuu yhteen, on se mitä loistavin tapa saada uusia ystäviä. Koko suomalainen yhteiskunta perustuu demokraattiselle toiminnalle. Yhdistystoiminta on hyvä väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä sen harjoitteluun. Yhdistystoiminta opettaa osallistumaan ja toimimaan yhdessä. Vaikuttamistaitojen lisäksi esimerkiksi sosiaaliset taidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky usein kasvavat. Aktiivista vapaaehtoistyötä arvostetaan Suomessa ja siitä voi olla etua myös työnhaussa.  

Kunnat luovat kanavat aktiivisille kuntalaisille myös  nuorten yhdistystoiminnassa

Tulevaisuuden työkentällä tarvitaan monia vapaaehtoistyön myötä karttuvia taitoja. Nuorisobarometri osoittaa, että nuoret näkevät vapaaehtoistoiminnan ja harrastukset tärkeinä oppimisen paikkoina yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidoille. Yhdistystoiminta on erinomainen tapa oppia vaikuttamisen taitoja käytännössä ja auttaa näkemään omat vaikuttamismahdollisuutensa omassa elinympäristössä. Kynnys kokeilla uutta on pienempi, kun tutut ja samanhenkiset ihmiset tekevät asioita yhdessä. Paikallisyhdistykset lisäävät aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden kokemuksen lisäksi aktiivista kuntalaisuutta, joka taas mahdollisesti sitouttaa nuoria paikkakuntaan. Kuntien kannattaa siis tukea nuorten yhdistystoimintaan osallistumista. 

Viestinnällä on väliä

Yhdistyksen kuvamateriaalin ja edustushenkilöiden tulee olla samaistuttavia. Mikään ei saa nuoria mukaan yhdistystoimintaan paremmin, kuin muut nuoret.  Nuori todennäköisesti kiinnostuu ennemmin yhdistyksestä, jonka esitteessä tai somekanavilla on myös nuoria. Sosiaalisen median kautta saadaan yhdistykset myös nuorten tietoisuuteen ja nuorten on helpompi luoda muita nuoria kiinnostavaa somesisältöä.  

Nuorista lisää energiaa

Nuorilla on paljon annettavaa vapaaehtoistyöhön. Me nuoret haluamme käyttää aikaa itselle merkityksellisten asioiden ja arvojen edistämiseen. Uusien ideoiden lisäksi nuoret tuovat yhdistyksiin uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Nuorten tuoma lisäenergia usein sopivasti ravistelee yhdistyksen toimintaa ja luo jatkuvuutta tulevaisuuden toiminnalle. Yhdistystoiminta kuuluu myös nuorille. 

Maakuntaliiton kesäharjoittelija Krista Mynttinen oli elokuun ajan töissä E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa 2019-2021 ja kirjoitti blogiin nuorista yhdistystoiminnassa nuoren yhdistystoimijan näkökulmasta. 

Lisätietoja: Emmi-Elina Fjällström p. 040 825 4656