Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.02.2022

Hyvinvointityötä tehdään yhdessä

Etelä-Savon tunnetaan vuonna 2030 ihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja yhteisöllisyyden edelläkävijäalueena. Näin kertoo maakuntastrategiamme.

Jokapäiväisen toimeentulon ohella toimivat hyvinvointipalvelut, sujuva arki sekä asuinympäristön puhtaus ja turvallisuus ovat vahvuuksia, jotka saavat alueen asukkaat, vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat kokemaan elämänlaatunsa hyväksi. Hyvinvoinnin lähteenä toimivat myös monipuoliset, kaikille saavutettavissa olevat kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Etelä-Savon asukkailla on loistavat edellytykset elää hyvinvoivina turvallisessa asuinympäristössä. Alueella on tunnistettu sujuvan arjen, luonnon, kulttuurin ja osallisuuden merkitys elämänlaadun voimavaroina ja hyvinvoinnin lähteinä. Näin kertoo maakuntaohjelmamme vuosille 2022-2025.

Osaamme, palvelemme ja olemme osallisia

Hyvinvointi on Etelä-Savossa vahvuus profiloituen korkeatasoiseen erityisosaamiseen. Alueella on alan korkeaa koulutus- ja erityisosaamista, jota osataan myös hyödyntää sekä hyvinvointialueella että tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnassa. Hyvinvointiala on merkittävä palvelutoimiala ja työllistäjä Etelä-Savossa. Sote-ala on alueen ylivoimaisesti työllistävin toimiala, jonka piirissä työskentelee noin 11 700 henkeä (Tilastokeskus 2019). Näin kertoo älykkään erikoistumisen strategiamme vuosille 2022-2027.

Etelä-Savon on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on kokemus mukana olemisesta ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen. Näin kertoo maakunnallinen osallisuusohjelmamme.

Etelä-Savo ennakoi-sivusto puolestaan kertoo hyvinvoinnin megatrendin olevan meille eteläsavolaisille edullinen ja mahdollisuuksia tarjoava. Ihmisten kiinnostus omaa hyvinvointiaan kohtaan on kasvanut koko 2000–luvun ajan. Suomessa hyvinvointi assosioidaan puhtaaseen ilmaan, veteen ja ympäristöön, mikä tarjoaa erinomaiset puitteet hyvinvointipalvelujen tarjonnalle. Hyvinvointipalvelut voivat olla esimerkiksi erilaisia kehon hyvinvointiin liittyviä tai liikunnallisia aktiviteetteja, sekä erilaisia fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia lisääviä hoitoja ja hemmotteluja.

Tehdäänkö yhdessä?

Edellä mainituissa ohjelmissa, strategioissa ja trenditarkasteluissa  - vain muutamia mainitakseni - on kerrottu meidän eteläsavolaisten hyvinvoinnin tilasta ja tavoitetilasta.  Hieman karrikoiden voidaan sanoa, että nyt voi vain lähteä toteuttamaan ohjelmia, kun tavoitteet on kirkastettu yhdessä maakunnan toimijoiden kesken. Visiot tulevaisuuteen on luotu toteutettavaksi askel kerrallaan ja tällä hetkellä lähdemme edelleen konkretisoimaan esimerkiksi maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan liittyviä toimenpiteitä seuraavalle parille vuodelle.  Myös painopisteeksi valitun hyvinvoinnin osalta tämä toimeenpanosuunnitelma tarvitsee yhdessä ideointia, valintojen tekemistä ja aitoa osallisuutta. Meillä on monenlaisia keinovalikoimia kehittämistyöhön kuten esimerkiksi hankerahoitus, verkostomainen ja monialainen yhdessä tekeminen, edunvalvonta, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen vain joitakin mainitakseni. Montaa hyvinvoinnin lähteeksi tunnistettua asiaa toki erinomaisella otteella ja hyvällä vauhdilla jo toteutetaan maakunnassamme.

Tilastot kertovat meille eteläsavolaisillekin usein karua kieltään sairastavuuden osalta ja meillä on maakunnassamme paljon tehtävää ja haasteita voitettavaksi mm. mielenhyvinvointiin ja elintapasairauksiin liittyen. Toisaalta koemme elämänlaatumme ja turvallisuutemme pääosin hyviksi, vaalittaviksi asioiksi. Myös hyvinvointialueiden syntyminen tuo sekä valtavia mahdollisuuksia että haasteita esimerkiksi hytetyön näkökulmasta. On valtavasti erilaisia yhdyspintoja, siltoja ja yhtymäkohtia, joiden tunnistaminen ja näkyviksi tekeminen on tärkeää.

Aloitetaan hyvinvoinnin osalta yhdessä tekeminen maaliskuussa virtuaalisilla HYTE-aamukahveilla, joissa kuulemme alustuksia mm. THL:n, Kuntaliiton ja alueemme omilta asiantuntijoilta. HYTE-aamukahvit aloitetaan neljällä teemalla maaliskuussa keskiviikkoisin, 9.3, 16.3, 23.3 ja 30.3 klo 9-10.

Lisätietoja aamukahveista sekä ilmoittautuminen tilaisuuksiin täällä.

Tervetuloa!

Eveliina Pekkanen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys ja hyvinvointi