Suoraan sisältöön

Julkaistu 02.04.2020

Järjestöneuvottelukunta toimii ja vaikuttaa Etelä-Savossa

Järjestöneuvottelukunta työsti maakuntastrategiaa maaliskuussa. Neuvottelukunnan mukaan maakunnan vahvuuksia ovat asukkaiden yhteistyö ja puhdas luonto. Parannettavaa löytyy järjestökentän työn arvostamisesta.

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa kokoontui 12.3. pitämään Etelä-Savon maakuntastrategiatyöpajaa. Työpajaan oli kutsuttu sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet ja paikalle saapui 15 henkilöä. Strategian päivitystyöskentelyyn oli kutsuttu mukaan myös maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta, josta paikalla oli kaksi edustajaa. Vielä tuolloin oli mahdollista pitää normaaleja kokouksia, koronavirusrajoitukset tulivat voimaan vasta myöhemmin. 

Puheenjohtaja Markku Turkian seuraaja valitaan toukokuussa

Kokous aloitettiin hiljaisella hetkellä hiljattain menehtyneen järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajan Markku Turkian muistoksi. Markku Turkian rooli järjestöneuvottelukunnan perustamisvaiheessa oli merkittävä ja hänet muistetaan muun muassa vahvana kansalaisyhteiskunnan puolestapuhujana. Neuvottelukunnalle valitaan uusi puheenjohtaja edesmenneen Markku Turkian sijalle seuraavassa kokouksessa toukokuussa, Sirpa Kolistaja tekee siihen asti työtä varapuheenjohtajana.

Heli Järnefelt Essotelta eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä kävi kertomassa eteläsavolaisen sotevalmistelun tilanteesta ja tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen valmistelusta. Heli on mukana laatimassa Etelä-Savon sotevalmistelun hankehakemuksia. Järjestötoimijat ilahtuivat, kun he huomasivat, että järjestöt oli mainittu valmistelumateriaalissa. Heli lupasi, että järjestöjen ääntä kuullaan, kun varsinainen sotevalmistelu alkaa.

Maakuntastrategian uudet teemat täydentävät metsä, vesi ja ruoka -painopisteitä

Etelä-Savon maakuntaliiton ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva fasilitoi maakuntastrategian päivittämistyöskentelyä. Työskentely toteutettiin kahdessa pienryhmässä SWOT-analyysimenetelmällä. Menetelmällä selvitetään asian vahvuudet ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet. Työskentelyn aikana tuli selväksi, että yhdistysporukka uskoo omaan maakuntaansa ja yhteistyöhön. Keskustelun aluksi todettiin, että maakuntastrategian painopisteet metsä, vesi ja ruoka ovat edelleen tärkeät Etelä-Savolle. Painopisteitä on täydennetty neljällä teemalla, jotka ovat 1) oma tekeminen ja yhteistyö, 2) hyvinvointi ja hyvä ympäristö, 3) elinkeinojen murros ja älykäs erikoistuminen ja 4) saavutettavuus. Yhdistysten mielestä teemat olivat luontevat ja hyvin ymmärrettäviä. Teemat on helppo tunnistaa järjestökentällä ja ottaa osaksi omaa toimintaa.

Järjestöneuvottelukunta haluaa olla mukana suunnittelemassa konkreettisia toimenpiteitä maakuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Etelä-Savon maakuntastrategia halutaan käynnistää yhteistyössä ja asioita viedään ehdottomasti eteenpäin YhES.

Järjestöt listasivat järjestötyön uhat ja mahdollisuudet

Kokouksen osallistujat pitivät järjestökentän hyvää yhteistyötä ja Etelä-Savon laajaa kolmatta sektoria maakunnan vahvuuksina. Ikääntyminenkin voidaan nähdä mahdollisuutena, eikä uhkana. Eläkeläiset ovat esimerkiksi osaavaa työvoimaa ja tekevät paljon vapaaehtoistyötä. Vapaa-ajan asujat taas käyttävät palveluita, tekevät ostoksia ja ovat sen lisäksi potentiaalisia uusia vakituisia asukkaita. Järjestötoimijat voivat toimia suunnannäyttäjinä maakunnallisen yhteistyön ja yhteishengen luomisessa edellämianittujen ryhmien sekä kaikkien muidenkin eteläsavolaisten toimijoiden välille.

Puhdas luonto on hyvän elämän perusedellytys ja se on meillä Etelä-Savossa ehdoton vahvuus. Lisääntyvä digitaalisuus lisää erilaisten palvelujen saavutettavuutta, ja lisää mahdollisuutta myös ihmisten kasvokkaisiin kohtaamisiin, kun osa tehdystä työstä automatisoituu. Toisaalta digitaalisuuden lisääntyminen on uhka esimerkiksi niille vanhoille ihmisille, joiden digitaidot ovat heikot. Maakunnan pitkät etäisyydet vaikeuttavat monien palveluiden saatavuutta, eikä ongelmaa ratkaista pelkästään digitaalisuuden edistämisellä.

Järjestöjen mielestä pahin uhka järjestöille on se, että niitä pidetään pelkkänä kustannuksena. Kolmannen sektorin työ vaikeutuu, jos koko ajan pitää taistella olemassaolosta ja toiminnan resursseista. Tosiasiassa järjestöt ovat merkittävä ennaltaehkäisevän hyvinvointityön resurssi.

Järjestöneuvottelukunta kokoontuu toukokuussa etäyhteydellä

Strategiatyöskentelyn jälkeen pidettiin vielä varsinainen järjestöneuvottelukunnan kokous. Kokouksessa tarkennettiin toimintasääntöä ja jäsenmuutoksia, ja Etelä-Savon maakuntahallitus käsittelee ne huhtikuun kokouksessaan. Lisäksi keskusteltiin neuvottelukunnan viestintäsuunnitelmasta.

Pidetty kokous oli neuvottelukunnan neljäs varsinainen kokous. Seuraava kokous toteutetaan 13.5. etäyhteydellä ja keväälle suunniteltu yhteistyöskentelypäivä siirrettiin syksyyn. Toivotaan, että koronatilanne on siihen mennessä laantunut ja kokous voidaan pitää normaalisti. Kokousmuistiot ja neuvottelukunnan yhteystiedot löytyvät Etelä-Savon maakuntaliiton nettisivuilta osallisuusosiosta. 

Lisätietoja: Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591  ja Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656