Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.01.2023

JTF-rahoituksen info sai hanketoteuttajat liikkeelle

Etelä-Savon Ely-keskus ja maakuntaliitto järjestivät perjantaina 20.1.2023 yhteisen JTF-infotilaisuuden, jossa avattiin JTF-rahaston rahoitusmahdollisuuksia Etelä-Savossa. Teamsissa järjestetyssä tilaisuudessa oli yli 140 osallistujaa maakunnan eri organisaatioista.

Tilaisuuden avauspuheenvuoroissa maakuntaliiton kehitysjohtaja Merja Olenius ja Ely-keskuksen E-vastuualueen johtaja Hannu Mars kertoivat alueellisen oikeidenmukaisen siirtymän rakennerahaston taustoista ja rahan myöntämisen periaatteista.

Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo maakuntaliitosta esitteli JTM-rahoitusinstrumenttikokonaisuutta ja esitteli sen monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksia elinkeinojen monipuolistamiseen. Ely-keskuksen yritysasiantuntija Jarkko Rautio puhui omassa puheenvuorossaan yritysten kehittämisavustuksista JTF-rahastosta ja Timo Ollila JTF:n käytöstä osaamisen kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen, rahoituksen huomioidessa erityisesti nuorten ja turvealaan liittyviltä aloilta työttömäksi tai työttömyysuhan alle jäävät. 

Ollila esitteli myös ELY-keskuksilta haettavaa turvesoiden ennallistamiseen kohdennettavaa rahoitusta. 

JTF-rahoitus hankkeisiin tulee haettavaksi Etelä-Savossa kevään aikana, kun rahoituksen hakuun käytettävä EURA2021-järjestelmä mahdollistaa hakujen avaamisen. Tästä tiedotetaan myöhemmin useassa kanavassa.

Keskustelu kävi vilkkaana tilaisuudessa ja myös ennakkokysymyksiä JTF-rahoituksesta tuli runsaasti. Osallistujia kiinnosti aukeavien hakujen tukiprosenttien ja ajankohdan lisäksi se, millaisiin hankkeisiin on mahdollista saada rahoitusta. Rahoittajat kannustivat hankehakijoita ottamaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun hankesuunnitelmia työstetään ja keskustelemaan hakemuksista hyvissä ajoin ennen niiden jättämistä.

Lisätietoa Etelä-Savon JTF-rahoituksesta ja suunnitelmasta löytyy täältä.

Kirjoittajat:

Pirjo Paananen, ohjelmapäällikkö
Sannamari Markkanen, rahoitusasiantuntija