Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.05.2023

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle - kuulumisia valmistelusta Etelä-Savossa

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Suomen kunnissa on käynnissä tulevien työllisyysalueiden valmistelu tiukalla aikataululla, sillä kuntien valtuustojen tekemät päätökset on toimitettava valtioneuvostolle lokakuun loppuun mennessä.

Uudistuksella tavoitellaan työllisyyden lisäämistä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää ja lähemmäksi asiakkaita. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja työvoimaa paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin.  

Tehtävien järjestämiseksi kunnille siirtyy henkilöstöä TE-toimistoista ja ELY- sekä KEHA-keskuksista. Lisäksi kunnille maksetaan yleiskatteellista valtionosuutta tehtävien rahoittamiseksi. Lakiin sisältyy kuntien omarahoittaman työttömyysturvan muuttaminen nykyistä kannustavammaksi. Työttömyysajan pitkittyessä kustannukset ovat jatkossa vielä enemmän kuntien vastuulla.

Lain mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (Kuntalaki 8§). Palvelun voivat järjestää itse ne kunnat, joissa työvoima ylittää 20 000 henkilöä. Mikäli kunnan työvoima alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee liittyä yhden tai useamman kunnan sisältävään työvoimapalvelualueeseen. Alueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki. Työvoimapalvelualueen järjestämisvastuu voidaan myöntää poikkeusluvalla alle 20 000 työvoimapohjan omaavalle alueelle esimerkiksi pitkien välimatkojen tai saaristoisuuden vuoksi.

Etelä-Savon alueella julkisten työvoimapalveluiden siirtoa kuntien vastuulle valmistellaan TE2024 E-Savo -hankkeessa. Mikkelin kaupunki vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittaman hankkeen toteutuksesta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Etelä-Savon kunnat ja TE-toimisto. Hanke käynnistyi pääsiäisviikolla. Hankkeen työ on edennyt työvoimapalveluiden kokonaisuutta valmistelevien asiantuntijaryhmien nimeämisellä ja työskentelyn aloittamisella.

Valmistelevissa työryhmissä pohditaan mm. lähipalveluna toteutettavia henkilöasiakaspalveluita, elinkeinopalveluihin integroitavia työnantaja- ja yrityspalveluita, koulutuksen ja työvoiman osaamisen kehittämistä sekä asiakastietojärjestelmiä. Henkilöstön ja osaamisen sijoittuminen uusissa palveluorganisaatioissa on iso muutos TE-toimiston ja kuntien työntekijöille. Kuitenkin asiakkaille uudistuksen näkyvin muutos saattaa olla työllisyyspalveluiden vastaanottotilojen vaihtuminen. ​Kaikkiin työryhmiin osallistetaan kuntien, ELY-keskuksen ja TE-palvelujen henkilöstöä ja ryhmien työskentely jatkuu asiakokonaisuuksista riippuen lähes koko vuoden 2024.

Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti niin sanottuun vastuukunnan rooliin, mikäli muut Etelä-Savon kunnat haluavat liittyä samaan työvoimapalvelualueeseen. Laajempi työllisyysalue nähdään eduksi Mikkelin kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta. Mikkelin kaupungin työvoimapohja täyttää itsenäisesti laissa esitetyn 20 000 henkilön minimirajan. Mikkelin kaupungin kanssa samaan työvoimapalvelualueeseen tahtovia kuntia on pyydetty ilmoittamaan kantansa 31.5.2023 mennessä. 

Etelä-Savon alueelta on tulossa myös poikkeuslupahakemus, kun Savonlinna on muodostamassa työvoimapalvelualueen Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Myös Parikkalan liittyminen tähän alueeseen on mahdollista. Pieksämäki miettii mahdollisuutta kuulua ns. Keski-Savon työvoimapalvelualueeseen Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kanssa, samoin kuin mahdollisuutta kuulua oman maakunnan työvoimapalvelualueisiin. Kuntien on ilmoitettava työvoimapalveluiden järjestämisestä 31.10.2023 mennessä.

Millaisia alueista sitten muodostuukin, palveluiden suunnittelussa on huomioitava erilaisten palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut on luvattu turvata ja muistettava, että kaikilla ei ole mahdollisuutta digitaalisten palveluiden käyttämiseen ilman ohjausta. TE2024 uudistuksen myötä kuntien on mahdollista vaikuttaa entistä vahvemmin oman alueensa työllisyyteen ja elinkeinojen kehittämiseen.

Hanketta koordinoivien asiantuntijoiden yhteystiedot:

Seija Lehtonen
seija.lehtonen(at)mikkeli.fi
Puh. 040 843 2823

Tiina Ikonen
tiina.t.ikonen(at)mikkeli.fi
Puh. 040 848 3444