Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.01.2021

Kiinnostaako osallisuus?

Osallisuus vaatii osaamista sekä kuntalaisilta, asioiden valmistelijoilta sekä päättäjiltä. Miten saataisiin nuoret kiinnostumaan vaikuttamisesta ja miten poliitikot saataisiin kuuntelemaan nuoria? Nämä ja monta muuta kiinnostavaa teemaa haastavat meitä kaikkia keskustelemaan Vaikuta-webinaarissa 10.2.2021. Tervetuloa mukaan!

Vaikuta-osallisuusseminaari järjestetään Etelä-Savossa jo toisen kerran, tällä kertaa webinaarina. Vuoden 2020 Vaikuta-seminaarissa julkistettiin maakunnallinen osallisuusohjelma ja me Etelä-Savossa päätimme ryhtyä osallisuuden mallimaakunnaksi. Tekemistä tämän huiman tavoitteen saavuttamiseksi on vielä, mutta jo nyt tehdään paljon hyvää osallisuustyötä maakuntamme kunnissa. Tänä vuonna pysähdytään keskustelemaan siitä, muuttuuko osallisuuskulttuuri kunnissa. Tätä on hyvä pohtia helmikuussa, kun kuntavaalit ovat edessä ja kunnat muutoksen äärellä. Vaikuta-webinaarin tavoitteena on lisätä tietoisuutta hyvistä osallisuuskäytännöistä omassa maakunnassamme sekä kuulla esimerkkejä muualla tehdystä vaikuttavasta osallisuustyöstä, käydä vuoropuhelua ja samalla ehkä oppiakin.

Vastaisitko sinä, jos kunnanjohtaja soittaa ja pyytää jeesiä?

Vuorovaikutteisessa webinaarissa Sitran asiantuntija Joonas Leppänen kertoo robottipuheluista välineenä kuunnella kuntalaisia; Sitran kokeilussa muutamat kunnat ovat ottaneet kunnanjohtajan äänellä puhuvan puherobotin kysymään kuntalaisten näkemyksiä. Kokeilussa saadaan tehokkaasti ja nopeasti kysyttyä kuntalaisten mielipiteitä. Tämän kaltainen teknologia nopeana toimintana on hyödynnettävissä myös erikoistilanteissa kuten esimerkiksi tämänhetkinen koronaepidemia. Kokeilu on osa Sitran kansanvallan peruskorjaus-projektia ja kokeiluja on tehty noin kymmenessä Suomen kunnassa.

Toteutuuko osallisuus yhdenvertaisesti Stadissa?

Helsingissä puolestaan osallisuus on kirjattu kaupungin hallintosääntöön; kuulostaa tylsältä, mutta sehän tarkoittaa, että osallisuus koskee siis koko kaupunkiorganisaatiota. Helsingin kaupungin toimialajohtaja Tommi Laitio kertoo esimerkkejä yhdenvertaisesta osallisuusmallista ja haastaa kysymyksellään: muuttuuko osallisuuskulttuuri? Yksinkertaisesti tiivistettynä osallisuuden periaatteet Helsingin kaupungin näkökulmasta liittyvät yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen sekä myös omaehtoisuuden mahdollistamiseen.

Olemmeko ilmiömäisiä ja monipaikkaisia?

Saimaa-ilmiö 2026 on itäsuomalaisen yhteistyön suunnannäyttäjä. Ja vaikka hankkeessa tavoitellaan kulttuuripääkaupungin viittaa Savonlinnalle, merkityksellisintä on yhdessä tekeminen. Sari Kaasinen innostaa meidät kaikki mukaan osallisuus ohjenuoranamme.

Monipaikkaisuus on maakunnassamme totta. Mitä sillä sitten tarkoitetaan ja mihin kaikkeen esimerkiksi vapaa-ajan asujien osallistuminen on mahdollista ja toivottavaa? Savonlinnan näkökulmasta monipaikkaisuutta ja osallisuutta pohtii Laiturilla-hankkeen Panu Litmanen.

Mitä kuuluu maakunnalliselle osallisuustyölle?

Osallisuutta edistetään myös maakunnallisella tasolla. YhES-järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Kalle Husso ESLI:stä kertoo vuonna 2021 aikana käyttöön tulevasta maakunnallisesta yhdistysten yhteystietoalustasta ja siitä miten YhES toimii kuntien tukena järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun toiminnassa pääsee vaikuttamaan isoihin asioihin ja webinaarissa uudet jäsenet kertovat missä kaikessa vuonna 2021 ollaan mukana ja mihin halutaan mukaan.

Kulttuurinko avulla lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja tuloja kuntaan?

Kansalaisten osallistuminen, kansalaistoiminta ja aktiivinen kansalaisuus ovat kytköksissä taiteeseen ja kulttuuuriin sekä taiteelliseen toimintaan. Näin väittää kulttuurihyvinvointipooli ja haastaa kuntia näkemään kulttuurin elinvoiman lähteenä - ei menoeränä. Tästä teemasta kertoo Anne-Mari Rosenlöf valtakunnallisesta Taikusydän-verkostosta.

Kirjastot kansanvallan foorumeiksi, saako siellä edes puhua?

Nuoret ja poliitikot voi joskus olla haastavaa saada saman pöydän ääreen, löytyisikö sopiva yhteinen foorumi vaikuttamiseen ja vuoropuheluun kirjastoista? Tätä on kokeiltu jo eteläsavolaisessa Mäntyharjun kunnassa. Myös tämä demokratiakokeilu kytkeytyy Sitran Kansanvallan peruskorjaus-hankkeeseen.  Kokemuksia paikallistasolta kertoo Jonna Juhola nuorisotyön näkökulmasta.

Mitäs sanotte kuntavaaliehdokkaat?

Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopistosta johdattelee paneelikeskusteluun Osallistava kaupunki (The inclusive city, Anttiroiko) ja elinvoimainen kunta-teemalla.  

Osallisuus vaatii osaamista sekä asukkailta/kuntalaisilta, asioiden valmistelijoilta sekä päättäjiltä. Kaikki eivät halua olla osallisia, eivätkä kaikki osaa hyödyntää eri kanavien mahdollisuuksia. Tässä paneelissa haastetaan kaikkien edellä mainittujen puheenvuorojen pohjustamina tulevia kuntapäättäjiä näkemään muuttuvaa osallisuuskulttuuria. Keskustelussa halutaan löytää vastauksia siihen, miten kuntien muuttuessa osallisuus tunnistetaan elinvoimatekijäksi vai tunnistetaanko? Panelisteiksi ovat tähän mennessä lupautuneet eteläsavolaiset kuntavaaliehdokkaat Raimo Heinänen, Antti Häkkänen, Maisa Juntunen, Jouni Koskela, Sanna Niemelä, Arto Sepponen ja Satu Taavitsainen.

Taasko työpajoja vai onko niillä oikeasti vaikutusta?

Lisäksi webinaarien työpajoissa pureudutaan edellisten lisäksi myös muihin osallisuuden teemoihin. Teknologia ja digitaalisuus voi lisätä osallisuutta uusine kanavineen, mutta se voi myös syrjäyttää, jos digitukea ei ole. Miten ehkäistä digisyrjäytyminen?  Ilmastoasiat kiinnostavat erityisesti nuoria, nyt pohditaan miten omilla panostuksilla voi vaikuttaa vai voiko? Järjestöjen toiminnan näkeminen kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä pitäisi olla itsestään selvää, mutta onko näin? Nuorten vaikuttaminen on tärkeää, millainen käsikirja tarvitaan, jotta vaikuttaminen nähdään innostavana? Ikäihmisillä on näkemystä ja heitä on maakunnassamme paljon, miten saamme heistä kumppaneita kunnan ja maakunnan kehittämiseen. Ilmoilla on paljon kysymyksiä ja muutoksia. Vaikuta-webinaarissa löydämme varmasti joihinkin niistä vastauksia ja tuloksia hyödynnetään monessa yhteydessä.

Tervetuloa mukaan!