Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.03.2021

Kulttuurin ja taiteen ääntä päätöksentekoon

Kulttuuri on sivistyksellinen perusoikeus. Monet eteläsavolaiset järjestöt tuottavat kulttuuri- ja taidepalveluja, joiden kautta asukkailla on mahdollisuus harrastaa, kouluttautua ja työllistyä. Kaisla Pirkkalaisen blogikirjoitus on osa Etelä-Savon kulttuuritoiminnan kehittämisestä kertovaa blogisarjaa.

Järjestöneuvottelukunta YhES edustaa eteläsavolaisia yhdistyksiä 18 eri järjestöalan ja kuntien edustajan kautta. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. ylläpitää aktiivista vuoropuhelua maakunnassa järjestöjen aseman vahvistamiseksi. YhES:issä on myös kulttuurin, taiteen ja luovien alojen lohko, jota itse edustan.

Tarvekartoitusta

Eteläsavolaisille järjestöille tehdyn kyselyn mukaan kulttuurin, taiteen ja luovien alojen järjestöt tarvitsevat lisää tiloja, yhteistyöverkostoja sekä koulutusta mm. rahoitusten ja hallitusjäsenten hakemiseen.

Tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä kuntien kanssa ja kuntiin kulttuurimyönteisiä osaavia päättäjiä. Kunnissa päätetään pitkälti kulttuuritoiminnan laajuus, osaamistarve, tuotantotavat sekä kulttuurin palvelu- ja hallintorakenne. Järjestöillä on monipuolista osaamista ja halua tuottaa sisältöjä asukkaiden hyvinvointia lisääviin kulttuurin palvelupolkuihin. Erityisesti nyt tarvitaan resursseja varmistamaan ja turvaamaan yhdistysten toimintaedellytykset kriisiajan jälkeen.

Järjestöneuvottelukunta YhES edistää järjestöjen, kuntien ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisätietoja YhES järjestöneuvottelukunnan tehtävistä ja edustajistosta saat tästä https://www.esavo.fi/YhES .

Kevään aikana järjestetään kulttuurin, taiteen ja luovien alojen oma järjestöfoorumi. Järjestöjen yhteystietoalusta on avautunut. Käyttehän lisäämässä tietonne tänne https://www.esavo.fi/yhdistykset-etela-savossa. Näin saamme lähetettyä kutsuja tilaisuuksiin ja saatte tietoa ajankohtaisista asioista.

Päätöksiä ja kulttuurivaalit

Kunnallisessa päätöksenteossa virkahenkilöt valmistelevat päätöksiä. Paras hetki vaikuttaa on valmisteluvaihe. Olisi demokraattisesti edistyksellistä ottaa järjestöt mukaan kunnissa tehtävien päätösten valmistelukierroksille. Hallinnon täytyy olla vastaanottavainen kehitykselle, jossa toteutetaan neuvottelevaa ja keskustelevaa demokratiaa erilaisten lausumis- ja kuulemismenettelyjen avulla. Kulttuuripolitiikkaa ei voi tehdä ilman tekijöiden kattavaa ja tasapuolista kuulemista. 

Kuntavaalit ovat kesäkuussa. Toivottavasti saamme maakuntaan paljon kulttuurimyönteisiä päättäjiä, jotka kanavoivat kulttuurin arvostuksen budjettiin niin, että tarjolla on monipuolisesti taide- ja kulttuuripalveluja kaikille väestöryhmille ja monenlaiseen makuun. Kuntalaiset arvostavat ja käyttävät kulttuuria enemmän kuin mitä sen budjettiosuus on. Oletko sinä harkinnut ehdokkuutta? Kannustan lähtemään ehdokkaaksi, sillä kulttuurin puolestapuhujia tarvitaan!

Etelä-Savossa tehdään hyvää työtä osallisuuden lisäämiseksi, kulttuuri- ja taidekentän aseman parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Jos yhdistyksellänne on toiveita, tarpeita ja ehdotuksia, otattehan yhteyttä. Tehdään yhdessä enemmän!

Kaisla Pirkkalainen
Järjestöneuvottelukunnan jäsen
Kulttuuri, taide ja luovat alat