Suoraan sisältöön
Etelä-Savon kuntia YhES järjestöneuvottelukunnassa edustaa Hirvensalmen kunnan vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori Mikko Haverinen, jonka mielestä parasta on yhteisöllisyys ja yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen.

Julkaistu 17.06.2024

Kunnat toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Etelä-Savon kuntia YhES järjestöneuvottelukunnassa edustaa Hirvensalmen kunnan vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori Mikko Haverinen, jonka mielestä parasta on yhteisöllisyys ja yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen.

1. Kuka olet ja mitä järjestöä/tahoa edustat? Mikko Haverinen, Hirvensalmen kunnan vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori. Toimin YhES-järjestöneuvottelukunnassa kuntaedustajana.

2. Millaista toimintaa järjestösi/tahosi toteuttaa Etelä-Savossa? Kuntien toimintakenttä on laaja kuten alueen järjestöjenkin. Kunnat toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

3. Mitkä ovat mielestäsi YhES järjestöneuvottelukunnan tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet?Järjestöjen aseman vahvistaminen, vaikuttaminen ja tätä kautta väestön hyvinvoinnin edistäminen.

4. Mikä on parasta järjestötoiminnassa? Parasta on yhteisöllisyys ja yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen. Järjestötoimijoiden ilon ja innostuksen näkeminen!