Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.05.2021

Kuntapolitiikka nuorten silmin

Jos nuoria olisi mukana kunnanvaltuustoissa, tulisivat muutkin nuoret tietoisemmiksi kuntien asioista. Uskomme, että samalla kuntapolitiikka siirtyisi 2020-luvulle, jossa kokemus ja raikkaat ajatukset yhdistyisivät.

Kuntapolitiikka nuorten silmin

Kuntavaalit järjestetään 13.6. ja Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on valmiina vakuuttamaan nuoret heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan näissä vaaleissa! Esamanut järjestävät loppukeväästä vaalipaneeleja ja valloittavat sosiaalisen median, jotta eteläsavolaisten nuorten äänestysaktiivisuus olisi aiempia vaaleja huomattavasti korkeammalla. Tähän liittyy kuitenkin haasteita, sillä nuorille kuntapolitiikka saattaa usein näyttäytyä vaikeaselkoisena ja hämmentävänä. 

Kuntapolitiikka on nuorille hankalasti saavutettavaa. Kunnassa tapahtuvista päätöksistä ei viestitä tarpeeksi. Kunnan viestintäkanavia täytyisi laajentaa ja kehittää. Nettisivut ja paikallislehti eivät riitä tiedottamiseen, vaan kuntien pitäisi pysyä viestinnän kehityksen mukana ja ottaa haltuun ne kanavat, joissa nuoret viestivät. Nuoria tulee voida myös osallistaa tämän kehityksen mahdollistamiseksi. 

Kovinkaan monet nuoret eivät seuraa kuntapolitiikkaa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Kehnon viestinnän lisäksi tähän vaikuttaa mielenkiinnon puute ja asioiden monimutkaisuus. Byrokratia on kuin muuri, joka tulee osata ylittää, jotta pääsee nauttimaan itse asiasta. Jos kuntapolitiikasta haluaa tietää ja ymmärtää sitä, vaatii se nuorelta paljon ajallisia resursseja. Asioista täytyy lähtökohtaisesti ottaa selvää itse. 

Kuntapolitiikassa pääsee vaikuttamaan asioihin, jotka ovat lähellä nuoren elämää: koulu, harrastusmahdollisuudet, hyvinvointipalvelut ja julkinen liikenne. Nuorille tärkeisiin asioihin; ilmastonmuutokseen, tasa-arvoon ja syrjäytymisen hallitsemiseen pystytään myös vaikuttamaan kuntatasolla. Kuntapolitiikassa ollaan ihmisten äärellä. 

Mikäli nuoria olisi mukana kunnanvaltuustoissa, tulisivat muutkin nuoret tietoisemmiksi kuntien asioista. Uskomme, että samalla kuntapolitiikka siirtyisi 2020-luvulle, jossa kokemus ja raikkaat ajatukset yhdistyisivät. Nuoret kuntalaiset innostuisivat vaikuttamisesta entisestään, heitä kuultaisiin ja osallistettaisiin aidosti. Näissä kuntavaaleissa on nuorten aika vaikuttaa. Lähde ehdolle, äänestä, osallistu.

Tahdomme muistuttaa eteläsavolaisia: muna on viisaampi kuin kana!

Iida Hämäläinen
Maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun puheenjohtaja

Katri Markevitsch
Maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun varapuheenjohtaja