Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.02.2021

Maakunnallinen nuorisovaltuusto edustaa kaikkia eteläsavolaisia nuoria

Maakunnallinen nuorisovaltuusto haluaa alkaneella toimikaudella auttaa vaikuttamistyöllä niitä, joiden voimat yksin eivät tahdo riittää.

Etelä-Savon maakuntahallitus nimesi maakunnallisen nuorisovaltuuston eli tuttavallisemmin Esa-Manun ensimmäisen kerran kesällä 2019. Esa-Manun jäseniä ovat Etelä-Savon kuntien nuorisovaltuustojen nimeämät jäsenet sekä yhdeksän avointen hakemusten kautta valittua edustajaa.

Itse tulin valituksi nuorisovaltuustoon avoimella hakemuksella. Maakunnalliset nuorisovaltuutetut ovat 13-25 vuotiaita nuoria, mutta he eivät kuitenkaan vain omin avuin toteuta valtuustotyöskentelyä. Kaikilla eteläsavolaisilla nuorilla on mahdollisuus nostaa esiin tärkeiksi katsomiaan asioita nuorisovaltuuston kautta.

Nykyinen Esa-Manu on kokoontunut jo kahdesti. Ensin kokoonnuimme ryhmäytyen ja sittemmin järjestäytymiskokouksen tiimoilta. Ihanaa kokouksissa oli huomata, kuinka hurmaavia, aktiivisia ja mielipiderikkaita nuoria maakunnastamme löytyy.

Tämä ei kuitenkaan ollut itselleni yllätys, vaan vahvisti sitä käsitystä, joka minulla oli jo aiemmin. Eteläsavolaisilla nuorilla on osaamista ja sanottavaa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto on esimerkillinen väylä tuoda tätä osaamista esiin. Toivon, että enenevissä määrin nuoret otettaisiin myös mukaan vaikutustyöhön yhteiskunnan eri sektoreilla.

Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajia voi jo tavata laajasti esimerkiksi erilaisissa maakunnan hankkeiden ohjausryhmissä. Lupaan, että teemme osamme, jotta nuorten ääni kuuluu tulevaisuuden hankkeissa ja päätöksissä.

Esa-Manut tahtovat antaa äänen myös niille nuorille, joiden arjessa on väsymystä, huolta ja surua, sekä joskus myös vihaa

Meillä Etelä-Savossa, kuten muuallakin Suomessa, nuorten syrjäytyminen on merkittävä huoli ja ongelma. Me Esa-Manut tahdomme antaa äänen myös niille nuorille, joiden arjessa on väsymystä, huolta ja surua, sekä joskus myös vihaa. Kyseessä on ongelma, johon yhteiskunnan on vastattava. Meidän kaikkien vaikuttajien on osaltamme vastattava tähän asiaan.

Uskon tästä kehkeytyvän yksi Esa-manujen toimikauden kantavista teemoista. Tahdomme auttaa vaikuttamistyöllämme niitä, joiden voimat eivät yksin tahdo riittää.