Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.01.2023

Maakuntaan oma TKI-tiekartta: Yritykset matalalla kynnyksellä mukaan

Etelä-Savossa on käynnistymässä maakunnallisen TKI-tiekartan laatiminen. Tiekarttaa hahmotellaan yhdessä yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntaedustajien sekä kehittämis- ja rahoitusorganisaatioiden kanssa. Työssä avustavat MDI Public Oy:n asiantuntijat.

Maakuntaliitto rahoittaa tiekartta-hankkeen maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahalla. Tiekartta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, ja siinä esitellään kehittämisen askelmerkkejä vuoteen 2030 saakka. Tärkeänä tavoitteena on yritysten TKI-panosten nousu. 

Etelä-Savossa on tunnistettu, että maakunnan menestyksen avaintekijä on alueen yritysten kyky uudistua. Etelä-Savon maakuntastrategiassa 2030 yksi neljästä keskeisestä painopistealueesta on uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen.  Yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa yksi avaintekijöistä on innovatiivisten teknologioiden hyödyntäminen.  

Maakuntastrategiassa on asetettu mitattavat tavoitteet mm.  yritysten TKI-panostusten osuudelle alue-BKT:sta ja yritysten TKI-henkilöstön määrälle.  Lähtötilanteessa TKI-menojen suhde BKT:en Etelä-Savossa on alle prosentin luokkaa (koko maassa 2,8%), kun tavoitteena on sekä maakunnassa että valtakunnallisesti neljän prosentin taso. Kääritäänpä siis hihat! 

Erityisesti yritysten TKI-panostusten sekä Business Finlandin innovaatiorahoituksen käytön osuus on maakunnassa ollut viime vuosina matalalla tasolla. On kuitenkin hyvä muistaa, että varsinkin pk-yrityksissä tehty kehitystyö ei aina tilastoidu näkyviin. Pieniä parannuksia omiin tuotteisiin ja palveluihin tehdään jatkuvasti osana arkea, eikä kehittämiseen haeta erillistä rahoitusta tai hanketta. Toisaalta koronatilanne on tuonut uusia yrityksiä ja yrittäjiä myös TKI-toiminnan pariin.  

Joka tapauksessa tavoitteena on kasvattaa TKI-toimintaan osallistuvien uusien yritysten ja yrittäjien määrää. Yritysten pitää päästä matalalla kynnyksellä mukaan! TKI-toiminnassa tarvitaan lisää yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välille.  

Erilaisten hankkeiden tueksi tarvitaan kokonaisnäkymä TKI-toiminnan ja liiketoiminnan tulevaisuuksista maakunnassa. Vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä haastavat Etelä-Savoakin nopeisiin toimiin.  EU:ssa käynnistynyt Oikeudenmukaisen siirtymän ohjelma avittaa JTF-rahoituksen avulla murroksista selviytymistä. Kehykseksi tarvitsemme ymmärrystä siitä, mitä TKI-rakenteita meillä tulee olla luotuna tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja ennen kaikkea tarvitsemme konkreettista tekemistä! Rahaa kehittämiseen on kyllä nyt saatavilla. 

Maakuntastrategian mukaan verkostojen älykäs yhteistyö luo liiketoiminnan kehittämisen ja innovoinnin ytimen. Esimerkiksi klusteritoiminnassa korkeakoulut, tutkimus- ja oppilaitokset, TKI-toimijat, yritykset ja muut sidosryhmät kohtaavat. Pienetkin yritykset voivat kumppanuuksien kautta päästä mukaan kansainväliseen kehitystoimintaan. Eri hanketoimijoiden osaamista pitää kuitenkin vielä syventää, jotta saamme kaiken hyödyn irti kansainvälisestä rahoituksesta. Kevään aikana valmentaudumme yhdessä ”Brysselin-rahojen” entistäkin osaavimmiksi hakijoiksi. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Etelä-Savoon siis laaditaan maakunnallinen TKI-tiekartta. Se auttaa meitä ennakoimaan, priorisoimaan ja konkretisoimaan. Toivottavasti myös onnistumme rakentamaan sellaisen toimintamallin, joka tuo elinkeinoelämän ja julkisen puolen TKI-toimijat entistä tiiviimmin yhteen. Meitä rahoittajia tiekartta ohjannee suuntamaan hankerahoitusta yhä vaikuttavammin. 

Kevään aikana järjestämme useampia tilaisuuksia, joissa pohdimme yhdessä tiekartan askelmerkkejä. Haluatko osallistua työskentelyyn tai onko sinulla tähän teemaan liittyviä ehdotuksia työryhmille jaettavaksi? Otan mielelläni vastaan ideoita ja ehdotuksia! 

Kirjoittaja: 

Tuula Kokkonen 
Elinkeinopäällikkö 
Etelä-Savon maakuntaliitto