Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.12.2021

Maakuntaliitto auttaa kuntia ilmastotyössä

Maakuntaliitto sai ympäristöministeriöltä avustusta maakunnallisen ilmastokoordinaattorin palkkaamiseen vuodeksi 2022. Ilmastokoordinaattorin tehtävänä on vauhdittaa kuntien ilmastotyötä ja ilmastoviestintää sekä antaa kunnille rahoitusneuvontaa ilmastohankkeisiin.

Etelä-Savon kunnista Mikkelin seudun kuntiin on juuri valmistunut uudet ilmasto-ohjelmat. Myös Pieksämäellä on tuore ilmasto-ohjelma. Ilmastokoordinaattori antaa näiden seutujen kunnille asiantuntijatukea ilmasto-ohjelmien jalkauttamiseksi ja seurantamenetelmien kehittämiseksi. Savonlinnan seudulla ei vielä ole ilmasto-ohjelmaa, siellä annetaan tukea ilmastotyön käynnistämiseksi.

Maakuntaliiton tavoitteena on lisäksi, että myös Etelä-Savosta saataisiin edes yksi kunta valtakunnalliseen Hinku-verkostoon. Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkosto on v. 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia. Hinku kunnilla tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Verkostossa on mukana jo 80 kuntaa ja viisi maakuntaa. Ilmastokoordinaattori tulee jakamaan tietoa kunnille Hinku-verkostosta ja sen toiminnasta.

Maakuntaliiton ilmastokoordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon ELY-keskuksessa aloittaneen ilmastoasiantuntija Jaana Leppäsen kanssa. Jaana Leppäsen tehtävänä on koordinoida Etelä-Savon maakunnan ilmastotiekartan laatimista, jossa eri sektoreille (mm. energia, liikenne, metsä jne) luodaan tavoitteet ja toimenpidepolut hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Myös viestintä sekä yhteistyö eri tahojen kanssa niin kunta-, maakunta- kuin valtion tasollakin on tärkeää ilmastoasioiden koordinoinnissa sekä rahoitusneuvonnassa. Ensi vuonna avautuu uuden EU:n rakennerahasto-ohjelman hankehaut, jolloin rahaa hyviin ilmastohankkeisiin on runsaasti tarjolla. Uudella ohjelmakaudella aluekehittämisvaroista 35 % on varattu ilmastohankkeisiin. Lisäksi kansallisella tasolla on useita avustus- ja tukimuotoja, joilla voidaan edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Ilmastokoordinaattori tekee myös yhteistyötä maakunnallisen nuorisovaltuuston ilmastoryhmän kanssa. Nuoret halutaan kytkeä tiiviisti mukaan ilmastotoimiin ja niiden edistämiseen.

Hankkeen myöstä ilmastotyön resurssit kasvavat merkittävästi. Kuntien resurssit ilmastotyöhön ovat usein pienet, joten avustus on merkittävä lisä nykytilanteeseen.
Etelä-Savon ilmastokoordinaattorina aloittaa 3.1.2022 hallintotieteiden maisteri Marcus Nykopp, marcus.nykopp(a)esavo.fi. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä ja hankeideoissa.

Kirjoittaja: Sanna Poutamo, ympäristöpäällikkö