Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.04.2022

Maakuntaliitto jatkaa tarkempia tuulivoimaselvityksiä Pieksämäellä ja Kangasniemellä

Etelä-Savon maakuntaliitto sai ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamisen edistämiseen noin 50 000 euroa viime vuonna ja hanke kestää tämän vuoden loppuun. Avustuksella on tavoitteena löytää maakuntaan uusia tuulivoima-alueita, parantaa tuulivoiman hyväksyttävyyttä ja päivittää 1. vaihemaakuntakaavaa varten laaditut tuulivoimaselvitykset.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty vuonna 2016 ja siihen liittyvät selvitykset on laadittu 2010-luvun alkupuolella. Jo teknologian kehitys ja voimalakorkeuksien kasvu luovat tarpeen päivittää selvityksiä. Etelä-Savo on myös kauttaaltaan asuttu ja loma-asuntoja on noin 46500, mikä lisää yhteensovittamisen haasteita.

Etelä-Savon maakuntaliitto laati hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ns. ei alue-puskurianalyysin. Analyysi perustuu poissulkeviin tekijöihin ja niiden ympärille muodostettuihin vyöhykkeisiin. Poissulkevia tekijöitä olivat mm. asutus, liikenne, varalaskupaikat sekä maisema- ja luontoarvoja sisältävät alueet. Tuulivoimalan toteuttamismahdollisuuksia arvioitiin myös muun muassa tiestön ja sähköverkkoon liittämisen näkökulmasta.

Tämän analyysin perusteella saatiin 56 potentiaalista aluetta ympäri maakuntaa (kohteiden pinta-alat 2–44 neliökilometriä), joista pyydettiin puolustusvoimien pääesikunnalta lausunto. Puolustusvoimien lausunnon mukaan ainoastaan seitsemän uutta aluetta ovat hyväksyttäviä ja perustelut muiden alueiden osalta on tutka-asemien läheisyys. Hyväksytyt alueet sijaitsevat Pieksämäen pohjoisosassa ja Kangasniemen luoteisosassa.
Ko. alueista Pieksämäki selvittää itse Niinimäen ympäristössä tuulivoima-alueen laajentamismahdollisuuksia. Näin ollen maakuntaliitto keskittyy Kangasniemen luoteisosassa kolmeen alueeseen ja Pieksämäellä kolmeen alueeseen ja teettää näille alueille konsulttityönä tarkemmat vaikutusten arvioinnit mm. maisema- ja linnustovaikutusten osalta.

Maakuntaliitto kuitenkin kannustaa kuntia selvittämään yksittäisten turbiinien osalta mahdollisuuksia toteuttaa pienempiä hankkeita myös muualla Etelä-Savossa. Ympäristöministeriöllä on parhaillaan auki avustushaku tuulivoimarakentamiseen 4.5.2022 saakka. Avustushaussa kunnat voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin.

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Kommentit (0)

Jätä kommentti