Suoraan sisältöön

Julkaistu 06.02.2020

Maakuntauudistuksen perintönä syntyi osallisuusohjelma

Vaikuta – asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana osallisuusohjelman visio on ”Haluamme Etelä-Savosta aktiivisten ihmisten maakunnan, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen. ”

Saammeko Etelä-Savossa kaikki mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan? Tämä kysymys oli lähtökohta osallisuusohjelmavalmistelulle.  Etelä-Savossa – kuten monessa muussakin maakunnassa – osallisuus otettiin keskiöön maakuntauudistusvalmistelun yhteydessä ja kuuliaisesti lakiehdotusten mukaan aloitimme osallisuusohjelman valmistelun. Tavoitteena meillä Etelä-Savossa oli alusta asti yksinkertaisesti saada kansalaisten näkökulmaa mukaan päätöksentekoon ja kehittämiseen.

Osallisuusmallin rakentamiseen valitsimme kunnianhimoisen lähestymistavan, joka ei jäisi minimitason suosituksiin. Halusimme rakentaa uniikin osallisuusmallin, koska eteläsavolainen monialainen yhteistyö oli niin hyvässä vauhdissa.

Jo työskentelyn alkuvaiheessa oli selvää, että hommaa ei hoideta pelkästään virkamiestyöllä kirjoituspöydän ääressä. Prosessin merkitys oli juuri siksi suuri ja rehellisesti voin todeta, tämä työskentely on ollut monialaista verkostoyhteistyötä parhaimmillaan - ja tietysti osallistavaa.

Työskentely käynnistyi marraskuussa 2018 noin 70 ihmistä tavoittaneella seminaarilla, jossa kutsuttiin työskentelyyn mukaan kaikki osallisuuden edistämisestä kiinnostuneet. Kuusi teemaryhmää (asukkaat, asiakkaat, järjestöt, nuorten vaikuttaminen, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä osallisuusmalli) muodostuivat henkilöistä, jotka olivat valmiita antamaan panostustaan osallisuustyön eteen maakunnallisella tasolla.  Kaikilla teemaryhmillä oli puheenjohtajat ja verkostomainen osallisuustyöryhmä sparrasi ja tuki näitä pienryhmiä. Ryhmät kokoontuivat tiiviisti ja kuulivat myös vierailevia asiantuntijoita, kävivät tutustumassa jo toimiviin hyviin käytäntöihin sekä miettivät ryhmien välisiä yhteistyön muotoja. Kohtaamisia osallisuustyön edistämiseksi oli useita satoja.

Osallisuustyöskentelyn aikana loimme myös läpileikkaavan kuvan siitä, missä olemme nyt osallisuuden ja vaikuttamistyön osalta. Kunnissa on paljon hyviä asukkaiden osallisuutta tukevia käytäntöjä, joita pitää tuoda esiin, tunnistaa ja altistaa parasteltaviksi. Päätimme Etelä-Savossa osana osallisuustyöskentelyä myös viedä maaliin maakunnallisen nuorisovaltuuston ja järjestöneuvottelukunnan perustamisen. Erityisesti nuorten vaikuttamisen mallimme on saanut kiitosta yli maakuntarajojen. Elinvoima lähtee nuorista.

Osallistavan ja monialaisen työskentelyn pohjalta osallisuustyöryhmä viimeisteli syksyn 2019 aikana ”Vaikuta – asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana osallisuusohjelman, jonka visio on ”Haluamme Etelä-Savosta aktiivisten ihmisten maakunnan, jossa ihmiset välittävät toinen toisistaan. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen. ” Osallisuudelle kehitimme myös yhtenäisen ilmeen ja sloganin: Yhdessä parasta jälkeä. Yhtenäisen ilmeen ansiosta saamme alueemme osallisuuden eteen tehtävää työtä näkyväksi, yhteinen ilme on kaikkien osallisuuden eteen toimivien tahojen käytössä.

Keskeinen viesti ohjelmassa on se, että näemme Etelä-Savossa osallisuuden vahvistamisen ja kansalaisten suorat vaikuttamiskanavat julkishallinnon päätöksenteon tukena ja rinnalla, ei missään nimessä kilpailevana suhteessa edustukselliseen demokratiaan. Pyrimme siihen, että luottamus hallintoa kohtaan, samassa veneessä - ajattelu sekä hyvinvointi tasa-arvon ja eheyden myötä lisääntyvät. Asukkaiden mukaan ottaminen kumppaneina toimivien kanavien kautta on aluekehityksemme voimavara.

Nyt meillä on käsissämme uunituore osallisuusohjelma, joka toteutetaan - kuten valmistelukin - toimijoiden (mm. maakuntaliitto, kunnat, kuntayhtymät, järjestöt) tiiviissä yhteistyössä verkostomaisena toimintana ja viestintään panostaen. Ohjelman seurannasta ja koordinoinnista vastaa jatkossakin maakuntaliiton koollekutsuma osallisuuspöytä. Tämä kaikki tukee sitä tavoitetta, että me kaikki haluamme tehdä yhdessä parasta jälkeä.

Eveliina Pekkanen
kehittämispäällikkö

.

Etelä-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt osallisuusohjelman 27.1.2020