Suoraan sisältöön

Julkaistu 05.05.2021

Matkaillaan ja kehitetään matkailua vastuullisesti

Kesälomakausi on edessä ja pääsemme toivottavasti nauttimaan kotimaan matkakohteista. Matkaillaan vastuullisesti ja tuetaan vastuullisesti toimivia ja osaamistaan kehittäviä matkailuyrityksiä!

Aluekehityksen parissa toimiville on hyvin tuttua, että aluekehittäminen on monitasoista ja laaja-alaista. Myös matkailun kehittäminen on aluekehittämistä ja aivan vastaavasti hyvin monitasoista ja laaja-alaista. Aluekehittäjät pyrkivät valtakunnallisesti, EU-tasolla ja maailmanlaajuisesti torjumaan ilmastonmuutosta, edistämään vähähiilistä taloutta sekä tukemaan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Nämä ovat myös niitä näkökulmia ja tavoitteita, joilla matkailua kehitetään laaja-alaisesti eri tasoilla ja mittakaavoissa. Viime vuosina matkailua on kehitetty kestävästi ja vastuullisesti ja muutokselle on paljon hyviä syitä.

Minä en myönnä olevani vastuuton matkailija. Olen matkailijana varmaan suomalaista keskitasoa. Olen suhteellisen hyvin koulutettu ja hyvätuloinen. Minulla on jonkun verran matkakokemusta, mutta en ole kuitenkaan mikään maabongari. Harkitsen milloin, miten ja minne matkustan. Toki esim. koronapandemia tai taloudellinen tilanne ”helpottaa” harkintaa rajaamalla jo useita vaihtoehtoja ulos. Matkakohteessa mietin, mitä palveluja käytän, miten liikun alueella, syönkö paikallista ruokaa ja kuka minusta asiakkaana saa hyödyn ja elannon. 

VisitSaimaa, kuten monet muutkin alueelliset tekijät, on laatinut vastuullisen matkailun oppaan. VisitSaimaa on koonnut yhteen vinkkejä vastuulliselle matkailijalle. Saimaalla opas on kehotusten ja käskyjen sijasta käännetty myönteiseksi eli luviksi toimia vastuullisella tavalla.

VisitSaimaan vastuullisen matkailun kymmenen lupaa:

  1. lupa katsella 
  2. lupa liikkua
  3. lupa tunnelmoida
  4. lupa suosia
  5. lupa herkutella
  6. lupa säästää
  7. lupa pihtailla
  8. lupa varoa
  9. lupa kyläillä
  10. lupa kommentoida 

Vastuullisuus syntyy pienistä teoista ja valinnoista. Oppaan ajatus onkin, että Saimaan herkkä järviluonto, eläimet, kasvit, asukkaat ja kaikki luonnossa liikkujat palkitsevat ajattelevan ja välittävän vieraan runsain nautinnoin. 

Monet matkailijat jo osaavat ja haluavat toimia vastuullisesti. He haluavat kunnioittaa matkakohteen kulttuuri- ja luonnonperintöä. Samaa halua vastuullisuuteen löytyy myös monista matkailuyrityksistä, mistä kiitos ja kunnia heille.

Matkailuyritysten on jatkossa helpompi kartuttaa vastuullisen matkailun osaamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja lukuisten kehittäjäkumppaneiden yhteistyössä toteuttama Vastuullisen matkailun portaat -hanke on kehittänyt ajasta ja paikasta riippumatonta täydennyskoulutusmallia vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Pitkällä aikavälillä koko matkailuekosysteemin osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin kehittäjä-, yrittäjä- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutuksen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat.

Lisäksi kaikki muutkin matkailuvaikuttajat pääsevät opiskelemaan. Koulutus edistää matkailun vastuullisuutta ja vastaa ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin. 

Vastuullinen matkailu ja matkailuelinkeino ovat ehdottomasti kehittämisen arvoisia asioita. Matkaillaan siis jatkossakin vastuullisesti niin koti- kuin ulkomaillakin ja tuetaan vastuullisesti toimivia ja osaamistaan kehittäviä matkailuyrityksiä! Muistetaan, että meillä on lupa nauttia ja oppia uutta.  

Heli Gynther
vt. kehittämisjohtaja

Kirjoitus on julkaistu myös Vastuullisen matkailun portaat -julkaisun esipuheena.