Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.08.2021

Miten auttaa Etelä-Savon luovan alan toimijoita kansainvälistymisessä

Etelä-Savossa on monipuolinen ja kiinnostava luovien alojen kenttä. Miten luovien alojen kansainvälistymistä voidaan tukea täällä?

Etelä-Savossa on monipuolinen ja kiinnostava luovien alojen kenttä. Miten luovien alojen kansainvälistymistä voidaan tukea täällä?  

Kansainvälistymisen monta merkitystä

Kansainvälistyminen voi tarkoittaa montaa asiaa, kuten perinteistä vientitoimintaa ja siihen liittyvää markkinatietouden kasvattamista tai vaikkapa tuotteiden esittelyä uusilla markkinoilla. Kansainvälistyminen voi myös pitää sisällään esimerkiksi kansainvälisten verkostojen ja kumppaneiden sekä osaamisen ja inspiraation hakemista maailmalta.  

Aina ei tarvita sitä, että me itse matkustamme pois Etelä-Savosta, vaan tänne vierailemaan tai pysyvästi tulevat ihmiset tuovat mukanaan hurjasti uudenlaista osaamista ja ymmärrystä. Korona-aika on osoittanut myös sen, että uusille markkinoille meneminen ja kansainvälinen yhteistyö sekä uuden oppiminen on mahdollista tehdä digivälinein omasta kodista käsin.   

Kansainvälistymisen haasteita ja ratkaisuja

Eteläsavolaiset luovien alojen yritykset ovat usein pieniä, mikä tuo omat haasteensa kansainvälistymiseen. Oikeat verkostot saattavat puuttua eivätkä omat resurssit aina riitä, mikä vaikeuttaa myös rahoituksen saamista. Pienuuden tuomat haasteet ovat kuitenkin ylitettävissä, joten on tärkeää löytää konkreettisia keinoja auttaa luovien alojen yrittäjiä.  

Meillä Etelä-Savossa luovien alojen kansainvälistymisen haasteita voidaan ratkoa muun muassa panostamalla verkostoitumiseen. On tärkeää, että luovien alojen toimijoille on niin fyysisiä kuin virtuaalisia paikkoja, joissa kohdata toisia ja lähteä jopa kansainvälistymään yhteistuumin. Myös luovien alojen toimijoiden törmäyttäminen muilla aloilla työskentelevien kanssa luo mahdollisuuksia yhteistyölle ja uudenlaisten rahoitusvaihtoehtojen löytämiselle.  

On tärkeää myös muistaa se, että kun vaikkapa pyydämme luovan alan yrittäjää jakamaan kansainvälistymiseen liittyvää osaamistaan, tulee hänelle pelkän näkyvyyden lisäksi tarjota reilu korvaus, kuten kenelle tahansa muulle työpanoksesta.  

Suosituksia luovien alojen kansainvälistymisen kehittämiseen

Lue lisää vinkkejä luovien alojen kansainvälistymisen tukemisesta politiikkasuosituksistamme Creative Portsin nettisivuilta! Suositukset päivittyvät sivuille lähipäivinä. Tervetuloa myös kuulemaan lisää politiikkasuosituksista ja hankkeen muista työkaluista virtuaaliseen loppuseminaariin 7.9.2021, lisätietoja TKI-asiantuntija Annika Salmelta (annika.salmi(at)xamk.fi).  

Creative Ports -hanke edistää luovien alojen kansainvälistymistä Itämeren alueella ja tarjoaa muun muassa luovia aloja tukeville organisaatioille työvälineitä kansainvälistymisen tukemiseen. CreativePorts.eu-sivustolle on kerättynä tietoa erilaisista kansainvälistymisen tukemisen työvälineistä ja apua niiden käyttöönottoon sekä tietoa luovista aloista Itämeren alueella. Creative Ports on yhdeksän Itämeren alueen maan yhteinen hanke, joka saa Interreg-rahoitusta.  

Kirjoittajat:

   

Piritta Parkkari
TKI-asiantuntija
Creative Ports -hanke
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Annika Salmi
TKI-asiantuntija
Creative Ports -hanke
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk