Suoraan sisältöön

Julkaistu 03.08.2020

Nuoria kuunnellessa huomaa, että asioita voi ajatella toiseltakin kantilta

Hirvensalmella yhdistykset kokoavat ihmisiä yhteiseen vapaa-ajan toimintaan ja suunnittelemaan tapahtumia. Pirkko ja Sami Luntta kertovat järjestötoiminnasta.

Hirvensalmelaiset Sami ja Pirkko Luntta ovat ahkeria järjestöihmisiä. Niin äiti kuin poikakin ovat varajäseniä maakunnallisessa YhES järjestöneuvottelukunnassa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu esitti Samia edustamaan nuorisoalan järjestöjä, ja Pirkko hakeutui YhESiin Etelä-Savon allergia- ja astmayhdistyksen kautta. Lopulta hän saikin paikan vammaisjärjestöjen alalta. Hän kertoo, että vammaisjärjestöjen ala on hänelle melko uutta, vaikka toimintaperiaatteet ovatkin tuttuja.

Perheenjäseninä Sami ja Pirkko ovat asioista omien sanojensa mukaan mukavasti samoilla linjoilla. Paikalliset päättäjät saisivat heidän mielestään huomioida nuorten mielipiteet, kun tekevät päätöksiä käytännön asioista. Sami huomauttaa, että järjestöt voivat tarjota nuorille kiinnostavia osallistumisen, toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Niiden ansiosta nuoret kokevat kuuluvansa Etelä-Savoon.

Sami on lukiolainen, ahkera järjestöihminen ja kesäisin yrittäjä

Sami ei ole jäänyt odottelemaan muiden toimia. Hän on veljensä kanssa perustanut Hirvensalmelle Tuukkalan taidetuvan ja kesäkahvilan. Taidetupa ja kahvila ovat 1900-luvun alun maatilarakennuksen yhteydessä. Rakennuksessa on myös Samin mummola ja edelleen toiminnassa oleva maatila. Veljekset pyörittävät toimintaa yhteisvoimin. He etsivät taiteilijat, keittävät kahvit ja leipovat kahvipullat.

Tänä syksynä 19-vuotias Sami valmistuu ylioppilaaksi. Hän on aktiivinen monissa järjestöissä kuten Pyörnilän Martoissa ja vuosittaista juhlaa järjestävässä Tervaleppäyhdistyksessä. Hän on Järvi-Suomen lukiolaisten opiskelijakunnan jäsen, toimii kunnan nuorisoneuvostossa ja maakunnallisessa nuorisovaltuusto Esa-Manussa. Tulevaisuuden suunnitelmissa Samilla on armeijaan meno, opiskelu ja työnteko. Sami kertoo, että häntä kiinnostaa erityisesti lakiala ja valtakunnan politiikka.

Pirkko kannustaa päättäjiä mukaan yhdistystyöhön

Pirkko on nähnyt ja kokenut monenlaista kunnassa, politiikassa ja luottamustoimissa. Lasten synnyttyä hän on pyörittänyt maatilatyön ohella maatilamatkailutoimintaa. Pirkkoa kiinnostaa, mihin järjestötoiminta asettuu yhteiskunnan rakenteissa. Hänen mukaansa järjestöihin tarvitaan päättäjiä osallistumaan työhön ja kehittämään toimintoja. Järjestöt tuottavat monenlaisia hyvinvointipalveluita ja tarjoavat vertaistukea eri tilanteissa. Maakunnassa onkin tärkeää miettiä, miten järjestöt saadaan jatkamaan toimintaa myös tulevaisuudessa.

Ihmiset arvostavat järjestöjä

Pirkko ja Sami kertovat, että YhESissä myös varajäsen voi vaikuttaa, kunhan itse on kiinnostunut ja aloitteellinen. Parasta heistä Etelä-Savon yhdistysten yhteistyössä on ymmärrys siitä, että meillä on yhteinen Etelä-Savo. Se näkyy myös nimessä YhES Yhdistykset Etelä-Savossa. Yhdistykset voivat oppia toisiltaan uutta ja yhdessä syntyy parempaa jälkeä.

Molemmat Luntat näkevät, että yhdistysten on tärkeää olla vahvasti näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja kertoa siellä tarjonnastaan ja toiminnastaan.Yhdistysten työ saa näkyvyyttä ja niiden arvostus kasvaa. Ihmiset saavat tietoa ja lähtevät mukaan toimintaan ja nauttimaan tarjonnasta. Yhdistykset toivovat hyvää yhteistyötä kuntien kanssa ja odottavat niiltä tunnustusta tekemälleen työlle. Myös rahallinen tuki on toivottu ja tarpeellinen kannustin.