Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.10.2022

Onnellisten maakunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Finsote-tutkimus osoittaa, että vuonna 2020 Etelä-Savon asukkaat kokivat olevansa toiseksi onnellisimpia Suomessa. Tutkimus vertasi laajasti hyvinvointialueiden asukkaiden kokemaa hyvinvointia. Etelä-Savon asukkaista 55 prosenttia koki neljän viime viikon aikana itsensä onnelliseksi. Mikkeli sijoittui onnellisimpien kaupunkien joukossa toiseksi.

Kun tein tästä THL:n tutkimuksesta nimenomaan onnellisuuden osalta some-päivityksen sain poikkeuksellisen paljon kommentteja. Paljon tuli onnitteluja ja tietenkin myös epäilyjä siitä, onko tällaisella tutkimuksella mitään arvoa.

Moni kiinnitti huomiota siihen, että Etelä-Savossa on selvästi maan keskitasoa alhaisempi varallisuus, mutta siitä huolimatta ollaan onnellisia. Tutkimuksen yksi mielenkiintoinen kohta olikin se, että kaikkein vähiten onnelliseksi itsensä tuntevia oli Helsingissä, jossa varallisuus on maan korkeinta. Pelkkä varallisuus ei siten automaattisesti lisää onnellisuuden kokemusta.

THL:n tutkimus selvitti laajasti ihmisten kokemaa hyvinvointia. Muutakin kuin onnellisuuden kokemusta. Monilla mittareilla Etelä-Savo on turvallisesti hyvinvointialueiden keskijoukossa esimerkiksi koetun elämänlaadun, ihmissuhteiden tai terveysliikunnan osalta.

THL:n tutkimus ei selitä, miksi eteläsavolaiset tuntevat itsensä onnellisiksi. Onnellisuutta onkin vaikea täsmällisesti määritellä. Onnellisuudesta on paljon kirjoitettu ja siihen on tutkimuksissa kytketty monia tekijöitä taloudellisista yhteiskunnallisiin tekijöihin. Onnellisuutta ei enää nähdäkään vain yksilön omana asiana, vaan myös yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Tässä selvityksessä ratkaisevaa on vastaajan oma kokemus. Tässä yhteydessä puhuisin onnellisuudesta ennen kaikkea tunnetilana, joka perustuu omakohtaisesti koettuun elämänlaatuun, hyvinvointiin ja myönteisiin tunteisiin. Samalla kielteiset tunteet kuten stressi tai alakuloisuus ovat vähäisiä. 

Psyykkinen kuormitus oli yksi THL:n tutkimuksen mittareista. Etelä-Savossa oli neljänneksi vähiten niitä, jotka kokivat psyykkisesti merkittävää kuormitusta. Etelä-Savossa näiden ihmisten osuus oli 12 prosenttia, kun kärjessä olevassa Helsingissä osuus oli 17 prosenttia.

Onnellisuus on Etelä-Savossakin vaihdellut vuosien mittaan. Aina ei ole oltu yhtä onnellisia kuin tänään. Vielä vuonna 2015 THL:n kyselyn mukaan Etelä-Savo oli onnellisuusvertailussa toiseksi heikoimmalla sijalla.

Vaikka onnellisuus on vahvasti yksilön kokemuksista riippuvainen, voimme yhteisöllisyydellä ja osallisuudella vahvistaa kokemaamme onnellisuutta. Esimerkiksi aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien osuus on Etelä-Savossa maan kärkiluokkaa.

Suomi on useana vuonna arvioitu maailman onnellisimmaksi maaksi. Voimme olla ylpeitä siitä, että elämme Etelä-Savossa maailman onnellisimman maan toiseksi onnellisimmalla alueella.

Kirjoittaja:
Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja