Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.09.2020

Peukutetaan yhdessä osallisuusilmettä

Nyt kutsumme osallisuuden parissa työskenteleviä tekemään osallisuutta näkyväksi ja ottamaan osallisuussormenjäljen osaksi omaa viestintää. Käytössämme on yhteinen tunnus ja ilme, joka paketoi kaikki osallisuutta edistävät toimijat helposti tunnistettavaan muotoon.

Asioihin vaikuttaminen samanhenkisten ihmisten kanssa on mukavaa ja antoisaa. Meistä jokainen vaikuttaa monenlaisiin asioihin kotona, työpaikalla ja harrastustoiminnassa joko itse yksilönä tai ryhmän jäsenenä. Yksinkertaisimmillaan vaikuttaminen on mukana olemista, tuen ilmaisua ja yhdessä tekemistä. Silti omia vaikuttamisen mahdollisuuksia ei aina tunneta.

Etelä-Savossa asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suoraan niissä yhteisöissä, joihin he kuuluvat tai joiden palveluita he käyttävät. Esimerkiksi potilas voi vaikuttaa sairaanhoitopalveluihin asiakasraadin kautta tai vastaamalla suoraan palautekyselyyn. Yhdistyksen jäsen voi viedä tärkeää asiaa eteenpäin vaikkapa keräämällä nimiä adressiin.

Jätä jälki! Tehdään yhdessä osallisuus näkyväksi

Nyt kutsumme osallisuuden parissa työskenteleviä tekemään osallisuutta näkyväksi ja ottamaan osallisuussormenjäljen osaksi omaa viestintää. Käytössämme on yhteinen tunnus ja ilme, joka paketoi kaikki osallisuutta edistävät toimijat helposti tunnistettavaan muotoon. Toimijat, jotka edistävät tai edustavat asukkaiden, asiakkaiden, nuorten, ikääntyneiden tai järjestöjen osallisuutta, voivat peukuttaa osallisuuden tärkeyttä ja viestiä, että kauttamme voi vaikuttaa!

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta vaikuttamiskanavista

Osallisuusilmeen tavoitteena on osallisuutta edistävien toimijoiden tunnetuksi tekeminen selkeällä tunnistettavalla ja saman muotoisella viestillä. Tavoitteena on myös, että media tunnistaa osallisuutta edustavat toimijat. Näin asiantuntijat löytyvät helposti haastateltavaksi ja pääsevät tuomaan osallisuusasiaa esille ajankohtaisten kysymysten osalta.

Osallisuustoimijoiden yhteinen pääviesti on: Yhdessä parasta jälkeä

Viesti kutsuu kaikkia tulemaan mukaan vaikuttamaan ja tekemään yhteistyötä Etelä-Savon parhaaksi.

Osallisuustoimijoiden yhteisessä tunnuksessa on sormenjälki

Tunnuksessa oleva sormenjälki viestii, että taustalla on ihminen ja että yksittäinenkin sormenjälki vaikuttaa. Tunnuksen sisällä olevassa nuolessa on viitteitä Etelä-Savon maakunnan vaakunan nuoleen sekä jouseen, joka eräiden tulkintojen mukaan on Astuvan akan kädessä. Sormenjälki kuvastaa myös sitä, että nyt tehdään uniikkia Etelä-Savoa ja että kokonaisuus muodostuu pienistä piirroista. Mobiilitunnistautumisten myötä sormenjälki tulkitaan myös turvallisuutta lisääväksi tekijäksi.

Eri osallisuusteemat erottuvat eri väreillä

Osallisuuden viisi teemaa käyttävät sormenjälkitunnusta eri väreillä. Vahva havumetsä on ikäihmisten lisäksi myös vammaisten käytössä.

Sormenjälkitunnusten värit. Asukkailla on auringon keltainan, asiakkailla on luotettava violetti, järjestöillä marjapuuro, nuorilla oraan vihreä ja ikäihmisillä vahva havumetsä.

TOP 5 käyttöpaikkaa, johon voit laittaa tunnuksen

  1. Sähköpostiallekirjoitus
  2. Facebookin profiilikuvakehys
  3. PowerPoint esitys
  4. Esitteet, flyerit, muut julkaisut
  5. Verkkopalvelut

Kuka saa käyttää tunnuksia ja mistä saan tunnukset käyttööni?

Kaikki toimijat, jotka edistävät eteläsavolaisten asukkaiden, asiakkaiden, nuorten, ikääntyneiden tai järjestöjen osallisuutta voivat käyttää tunnusta. Tunnusta käyttävät jo esimerkiksi maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu ja maakunnallinen järjestöneuvottelukunta YhES. Tervetuloa mukaan kertomaan osallisuuden merkityksestä!

Lataa tunnukset käyttöösi täältä.

Katso tunnuksen käyttöä ohjaava ohjeistusta täältä.

Tutustu Etelä-Savon osallisuusohjelmaan täältä.

Yhdessä tekeminen on tärkeää, kun tavoittelemme vaikuttavaa sisältöä osallisuustyöllemme. Toivon, että osallistutte vilkkaasti osallisuuden edistämiseen somejulkaisujen, flyereiden, bannereiden, vaikuttamiskampanjoiden kautta ja kerrotte osallisuuden tärkeydestä avoimesti ja suoraan tilaisuuksissa, puhelimitse ja Teams-palavereissa!

Oikein hyvää syksyn jatkoa!

Taina Saahko
viestintäpäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto