Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.09.2020

Pitkäjänteinen liikennepolitiikka helpottamaan kriisiajan päätöksentekoa

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on pitkäjänteisen liikennepolitiikan ohjenuora, joka tarjoaa työkalun tulevien kriisirahoituksien kohdentamiseen.

Suomi on saamassa 3,2 miljardia EU:n koronaelvytyspaketista. Kansallisesti valmistellaan kiireellä rahoituksen kohdentamista ja osa rahoituksesta suunnattaneen liikenneinvestointeihin. Maakunnat ja kunnat pyrkivät osaltaan vaikuttamaan päättäjiin saadakseen oman alueensa hankkeet toteutukseen. Tässä ei ole sinällään mitään uutta tai väärää ja kyseessä on oikeastaan maan tapa. Valmius kriisiajan päätöksentekoon muun muassa liikennepolitiikan osalta ei kuitenkaan ole paras mahdollinen.

Valmius toivottavasti paranee ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) myötä, jota Liikenne- ja viestintäministeriö parhaillaan laatii parlamentaarisessa ohjauksessa. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on juuri nykyistä pitkäjänteisempi liikennepolitiikka, jonka tarve on tunnistettu kautta koko poliittisen kentän. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan myös varmistamaan ilmasto- ym. syistä välttämätön liikennepolitiikan suunnanmuutos, johon Suomi on EU-tasolla sitoutunut.

Osana VLJS suunnitelmaa laaditaan myös 12-vuotinen toimenpideohjelma, jossa toivottavasti myös esitetään koko ohjelmajakson aikana toteutettavat liikennehankkeet toteuttamisjärjestyksessä. Kuinka helppoa olisikaan poimia koronaelvytysrahalla toteutettavat hankkeet, jos päätöksen tekijöillä olisi vastaava yhteisesti hyväksytty lista käytössä jo nyt.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on pitkäjänteisen liikennepolitiikan ohjenuora, joka tarjoaa työkalun tulevien kriisirahoituksien kohdentamiseen. Tämä suunnittelumalli voi toimia vain, jos suunnitelmalle on laaja poliittinen ja alueiden hyväksyntä. Alueiden hyväksyntä saadaan, kun suunnitelma ja sen toimenpideohjelman valmistelu tehdään laajassa vuorovuorovaikutuksessa maakuntien, kuntien sekä elinkeinoelämän kanssa.

Kokonaisvaltaisen ja kestävän aluekehityksen varmistamiseksi sekä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi vuorovaikusta on lisättävä VLJS työn jatkovalmistelussa. Tässä tulisi hyödyntää myös alueiden pitkäaikaista kokemusta ja osaamista vuorovaikutteisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja jatkuvasta liikennejärjestelmätyöstä.

Jarmo Vauhkonen
aluesuunnittelujohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Marko Tanttu
kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto