Suoraan sisältöön
Kuinka vahvistetaan Etelä-Savon osaamispääomaa ja houkutellaan osaavia työntekijöitä yrityksiin? Miten Etelä-Savoon saadaan korkean osaamisen työpaikkoja? Miten uusiin tehtäviin saadaan tekijöitä, ja mistä?

Julkaistu 19.06.2024

REWARD houkuttelee osaajia Etelä-Savoon

Kuinka vahvistetaan Etelä-Savon osaamispääomaa ja houkutellaan osaavia työntekijöitä yrityksiin? Miten Etelä-Savoon saadaan korkean osaamisen työpaikkoja? Miten uusiin tehtäviin saadaan tekijöitä, ja mistä?

Kysymyksiin Etelä-Savon houkuttelevuudesta ja osaamispääoman vahvistamisesta haetaan vastauksia huhtikuussa käynistyneessä REWARD-hankkeessa (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development).

Maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja yritysten kasvun turvaaminen edellyttävät, että korkean osaamisen työpaikkoihin löytyy työntekijöitä.  REWARD-hanke tehostaa toimijoiden yhteistyötä ja edistää toimenpiteitä, joilla parannetaan maakunnan innovaatioympäristöissä ja -verkostoissa toimivien yritysten edellytyksiä houkutella osaavaa työvoimaa palvelukseensa.

Hanke etsii EU:n laajuisesti toteuttamiskelpoisia ideoita ja ratkaisuja sovellettavaksi Etelä-Savossa. Päätoteuttaja on Savonlinnan hankekehitysyhtiö ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimii kumppanina. Hanke päättyy keväällä 2028.

Haasteena tulevaisuuden ammattien tarpeiden tunnistaminen

Tietoyhteiskunnassa osaamisella, tiedoilla ja taidoilla on keskeinen rooli investointien, yritysten perustamisen ja talouskasvun edistämisessä. Tietotyöläiset ovat työvoimaa, joka joko työskentelee tietopohjaisilla aloilla tai jolla on erityisiä taitoja ja osaamista, ja joka osallistuu aktiivisesti tiedon luomiseen ja hyödyntämiseen. Alueellisten innovaatioekosysteemien haasteena on usein luoda riittävä korkeasti koulutettujen työntekijöiden reservi ja pitää se alueella.

Interreg Europe -rahoituksella toteutettava hanke tuo yhteen 9 kumppania eri puolilta Eurooppaa (Suomi, Irlanti, Kroatia, Portugali, Puola, Italia, Slovakia, Tšekki) hakien ratkaisuja työvoiman saatavuuteen tunnistamalla ja ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä neljän keskeisen teeman puitteissa: 

  1. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö
  2. Yrittäjyys ja liiketoiminnan tukeminen
  1. Elämänlaatu ja alueen vetovoimaisuus ja  
  2. Uusien työn muotojen hyödyntäminen (diginomadit, etätyö, monipaikkaisuus).

Teknologian nopea kehitys sekä uusien työmuotojen ja elämäntapojen syntyminen edellyttää politiikkatoimien kohdentamista älykkään erikoistumisen, teollisuuden muutosprosessin ja yrittäjyyden edellyttämien taitojen kehittämiseksi. Hankkeen kuluessa kustakin teemasta laaditaan yhteenveto, johon kootaan toimenpidesuositukset alueen toimijoita varten. 

Yhteistä tilannekuvaa luotiin Portugalissa

Eurooppalainen yhteistyö käynnistettiin toukokuussa vierailulla Portugalin Tomariin, jossa paikallisten tutustumisvierailujen lisäksi luotiin yhteistä tilannekuvaa kumppanialueiden nykytila-analyysien pohjalta. Yhteisiä haasteita tunnistettiin: työikäinen väestö vähenee väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa, ja alueelta muutetaan pois parempien työmahdollisuuksien perässä.

Haasteita on myös koulutuksen ja työelämän kohtaamisessa: työantajien tarpeet ja koulutustarjonta eivät välttämättä kohtaa, jatkuvan oppimisen mahdollisuudet eivät ole riittävän jouhevasti käytössä tai työvoiman osaaminen on liian kapea-alaista. Tarvitaan arviointia tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa varten, lisää volyymia T&K-investointeihin (yksityisellä sektorilla), korkean osaamisen työpaikkoja ja mahdollisuuksia urakehitykselle sekä yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välille.

Etelä-Savon delegaatio kuvassa vasemmalta: Saija Tillgren, Jatta Juhola, Anne Kokkonen ja Annamari Kiviaho.
Portugalissa vieraillut Etelä-Savon delegaatio kuvassa vasemmalta: Saija Tillgren, Jatta Juhola, Anne Kokkonen ja Annamari Kiviaho

Alueen toimijat mukaan kehittämistyöhön

Hankkeen paikallisella yhteistyöverkostolla Etelä-Savossa on mahdollisuus osallistua tutustumismatkoihin kumppanialueille muualla Euroopassa. Toukokuun tapaamiseen Portugalissa osallistuivat Etelä-Savosta hanketoteuttajien lisäksi Miksei Mikkelin kansainvälisten hankkeiden asiantuntija Saija Tillgren ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin projektipäällikkö Annamari Kiviaho.

”Matkan aikana luodut kontaktit luovat pohjaa tulevaisuuden hankeyhteistyölle. Reward-hankkeesta muodostui nyt syvällisempi ja tarkempi kuva. Näin ollen on helpompi omien hankkeiden kehittelyssä ottaa huomioon se, mitä Etelä-Savon alueella jo tehdään ja kehittää sellaisia hankeideoita, jotka tukevat alueella tehtävää hanketoimintaa”, Kiviaho sanoo.

Myös Tillgren korostaa verkostojen merkitystä.

”Kokemukseni perusteella rohkenen jopa väittää, että pelkästään oman laatikon sisällä puuhastelu ei riitä alkuunkaan kasvun ja kehityksen aikaansaamiseen liiketoiminnassa, tutkimuksessa tai aluekehityksessä. Yhteistyöverkostot (kansalliset ja kansainväliset) kasvoivat ja ymmärrys eri organisaatioiden tekemisen painopisteistä sekä yhteistyön mahdollisuuksista ja muodoista kasvoi.”

Syksyn sidosryhmätilaisuus

Ensimmäinen paikallinen sidosryhmätapaaminen REWARD-hankkeen teemoista järjestetään Savonlinnassa tiistaina 27.8. klo 9-11. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

Tilaisuuteen on kutsuttu erityisesti kaupunkien, oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden ja kehittämisalustojen edustajia. Myös yritysten edustajat ovat tervetulleita kertomaan kokemuksistaan. 

Tapaamisessa tutustutaan hankkeeseen osallistuvien alueiden tilanteeseen sekä esitellään “hyviä käytäntöjä”. Lisäksi täsmennetään kuvaa haasteista Etelä-Savossa sekä arvioidaan toimenpiteitä, joihin on jo ryhdytty osaajien houkuttelemiseksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumisen tilaisuuteen löydät täältä (linkki Osaajia Etelä-Savoon? - Sidosryhmätapaaminen - Savonlinnan Yrityspalvelut (elinkeinopalvelut.fi)

Linkki REWARD-hankkeen englanninkielisille sivuille: https://www.interregeurope.eu/reward 

Kirjoittaja:
Jatta Juhola, projekikoordinaattori