Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.04.2021

Tekijät esiin - Elinkeinopäällikkö Tomi Heimonen

Tekijät esiin juttusarjassa on tänään vuorossa elinkeinopäällikkö Tomi Heimonen. Tomi edistää ja kehittää Etelä-Savon kestävää kilpailuetua, uutta elinvoimaa ja yritystoimintaa.

Hei, olen Tomi Heimonen. Työskentelen maakuntaliitossa aluekehitysyksikössä elinkeinopäällikkönä. Tehtäväni on edistää ja kehittää Etelä-Savon elinvoimaa elinkeinotoiminnan, TKI-toiminnan ja kansainvälisen toiminnan näkökulmista ja huomioida myös edunvalvonnallinen ulottuvuus. Elinkeino-, TKI- ja kansainvälisen toiminnan edistämisessä tärkeä osa työnkuvaa on sidosryhmäyhteistyö, elinvoimaa edistävien hankkeiden valmistelu, rahoitus ja vaikuttavuuden seuranta sekä viestintä.

Maailma voi muuttua joskus myös radikaalisti hetkessä ja tästä osoituksena meillä on maailmanlaajuinen korona-pandemia, joka on vaikuttanut meidän kaikkien elämään monin eri tavoin. Vaikutukset ovat näkyneet myös osaltani omassa ja läheisteni elämässä.

Korona on vaikuttanut nopeasti myös työtehtäväni sisältöön ja tuonut esille akuutteja koronan esille nostamia tarpeita. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että olen saanut olla mukana laatimassa nopealla aikataululla laajassa sidosryhmäyhteistyössä Etelä-Savon maakunnan korona-selviytymissuunnitelmaa.

Suunnitelmassa on luotu jaettu ymmärrys Etelä-Savon alueen korona-tilannekuvasta ja määritelty meille alueena tärkeimmät toimenpiteet, jolla vastaamme koronan tuomiin haasteisiin ja elpymiseen sekä ennen kaikkea rakennamme yhdessä kestävämmän ja elinvoimaisen tulevaisuuden eteläsavolaisille ihmisille ja toimijoille.

Omassa työssäni viime ajat ovat akuuttien asioiden ohessa liittyneet myös tulevan EU:n puiteohjelmakauden valmisteluun erityisesti uuden Kaakkois-Suomi-Venäjä Interreg-raja-alueyhteistyön ohjelman valmisteluun ja Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian valmisteluun osana uuden maakuntaohjelman valmistelua.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian ydin voidaan kiteyttää seuraavasti: Etelä-Savon älykäs erikoistuminen on yhdessä tunnistettujen alueen keskeisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien perusteella luotavaa kestävää kilpailuetua, uutta elinvoimaa ja yritystoimintaa.       

Faktalaatikko

Kuka: Tomi Heimonen, elinkeinopäällikkö

Mitä tekee: Tomi valmistelee maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, toimii elinkeinotoiminnan ja älykkään erikoistumisen strategian asiantuntijana, hankerahoittajana sekä koordinoi Kaakkois-Suomi - Venäjä -raja-alueyhteistyötä.

Tausta: KTT (Aalto yliopisto, yrittäjyys), aikaisempi työura yritystoiminta-, koulutus- ja TKI-kehittämistehtävissä kunta-, koulutus- ja yksityisellä sektoreilla ennen nykyistä tehtävää.

Parasta työssä: Työkaverit, yhteistyökumppanit ja elinvoimaista Etelä-Savoa edistävät asiat

Ikävintä työssäni: Ajan puute

Harrastukset: Dronen lennättäminen, frisbeegolf, erilaiset mailapelit, tieteellisten konferenssipaperien arviointi (EIASM)

Ota yhteyttä:

Tomi Heimonen
Elinkeinopäällikkö
puh. 050 522 8587

Tomi.Heimonen@esavo.fi