Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.09.2021

Tekijät esiin - Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström

Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Etelä-Savossa.

Olen Emmi-Elina Fjällström ja toimin osallisuuskoordinaattorina Etelä-Savon maakuntaliitossa. Teen työtä nuorten osallisuushankkeessa ja lisäksi tuen maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan vaikuttamis- ja kehittämistoimintaa. Työssäni koen tärkeäksi mahdollisuuden kokeilla ja tutkia nuorten kanssa erilaisia vaikuttamisen tapoja. Olen tehnyt työtä etsivänä nuorisotyöntekijänä, ja koen erityisen palkitsevana tavoittaa toimintaan nuoria, jotka eivät välttämättä miellä itseään vaikuttajiksi. Heillä on olennaista tietoa esimerkiksi palveluiden kehittämisen tarpeista, ja näitä kokemuksia on tärkeää kuulla, viedä eteenpäin oikeille tahoille ja ottaa oppia.

Tällä hetkellä ajatuksia herättää nuorten ja etäopiskelijoiden hyvinvointi ja se, miten eri toimijat voivat vastata ajankohtaisiin huoliin.

Järjestöjen osalta maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan aloitteesta maakuntaan on saatu mm. yhdistysten toimintaa ja yhteystietoja yhteen kokoava yhes.esavo.fi -verkkosivusto, joka palvelee kaikkien Etelä-Savon 12 kunnan asukkaita, yhdistyksiä ja niiden toimintaan ohjaavia tahoja. Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa tuo maakunnan kehittämiseen mukaan yhdistysten osaamista eri foorumeilla.

Järjestöt tuottavat maakunnassa toimintaa ja palveluita eri ikäisille, ja niiden toiminnan tukeminen tuottaa moninkertaisen määrän hyvää suhteessa annettuun panokseen.

Faktat:

Kuka: Emmi-Elina Fjällström, osallisuuskoordinaattori

Mitä tekee: Toimii osallisuuskoordinaattorina kehittämishankkeessa ja tukee mm. järjestöneuvottelukunnan toimintaa ja kehittää matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia ja toimintoja nuorille yhdessä verkostojen kanssa. 

Tausta: Sosionomi (AMK), Kulttuurituottaja (AMK), Sosionomi (YAMK) / Taide ja kulttuuri hyvinvointialoilla

Parasta työssä: Saada nähdä ja tehdä näkyväksi nuorten ja järjestöjen potentiaali. Oppia toisilta ihmisiltä.

Harrastukset: Mehiläisten hoito, vanhat puutalot