Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.02.2022

Tekijät esiin - Paikkatietoasiantuntija Päivi Rahikainen

Päivin tehtäviin kuuluu maakuntakaavaan liittyvän paikkatietoaineiston kerääminen eri lähteistä ja sen käsittely, ylläpito ja analysointi.

Hei, olen Päivi Rahikainen ja työskentelen Etelä-Savon maakuntaliitolla paikkatietoasiantuntijana.

Tärkeintä työssäni on uuden oppiminen ja varmistaa, että suunnittelun ja päätöksenteon tueksi on käytettävissä paikkatietoa, joka on ajantasaista.

Paikkatieto on tietoa kohteesta, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Tehtävääni kuuluu maakuntakaavaan liittyvien selvitysten paikkatietoaineiston kerääminen eri lähteistä ja sen käsittely, ylläpito ja analysointi.

Olen suorittanut tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon maanmittaustekniikan alalta. Kokemusta on kertynyt alueidenkäytön suunnittelutehtävistä ja paikkatiedon sekä kartaston parista. Maakuntaliitolle siirryin Mikkelin kaupungilta. Paikkatieto on aina ollut kiinnostava aihe, mikä innoitti tarttumaan uuteen työmahdollisuuteen.

Alkua Etelä-Savon maakuntaliitolla kuvaan pehmeäksi. Perehdytykseen on panostettu. Olen todella otettu siitä, miten uudet työntekijät otetaan vastaan, vaikka ollaankin paljon etätöissä.

Työskentely maakuntakaavan parissa on uutta. Työ on kiinnostavaa ja tutustun innolla erilaisiin paikkatietoaineistoihin. Aiemmin olen toiminut lähinnä asemakaavojen ja paikallisten paikkatietojen sekä rekistereiden parissa. Pääsen katsomaan kaavoitusta maakuntakaavoituksen kautta. Työssäni hyödynnän valtakunnallisia paikkatietoaineistoja ja monia muita suunnitteluaineistoja.