Suoraan sisältöön

Julkaistu 05.08.2021

Tekijät esiin - Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo

Maakuntaliiton ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo on osallistunut Etelä-Savon ympäristön vaalimiseen jo yli 30 vuoden ajan.

Olen Sanna Poutamo ja ympäristöpäällikkönä vastaan maakuntaliiton luontoon, luonnonvaroihin, kulttuuriympäristöön, virkistyskäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä tehtävistä.

Tehtäviini kuuluu monipuolisia maakuntakaavoitukseen sekä aluekehitys- ja ohjelmatyöhön liittyviä valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä. Toimin myös liiton rahoittamien hankkeiden valmistelijana ja valvojana sekä vastaan erilaisista edunvalvontatehtävistä ympäristöön liittyvissä asiakokonaisuuksissa.

Olen osaltani edistänyt Saimaan virkistyskäyttöä ja suojelua toimimalla jo yli 25 vuoden ajan Saimaan virkistysalueyhdistyksen asioiden hoitajana sekä useissa kymmenissä Saimaan suojelua edistävissä työryhmissä mukaan lukien Saimaa Unesco Global Geoparkin hallituksessa.

Tällä hetkellä työtehtävissäni korostuvat ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset tullaan ottamaan huomioon kaikessa maakuntaliiton suunnittelutyössä ja toimenpiteitä tullaan arvioimaan myös ilmastonäkökulmasta.

Faktat:

Kuka: Sanna Poutamo ympäristöpäällikkö

Mitä tekee: Vastaa maakuntaliiton ympäristötehtävistä niin maakuntakaavoituksessa, ohjelmatyössä kuin hanketyössäkin. Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri ja Saimaan Unesco Global Geoparkin hallituksen jäsen.

Tausta: MMM, suuntautumisena ympäristönsuojelu ja maankäytön ekonomia

Parasta työssä: Mahdollisuus vaikuttaa Etelä-Savon luonnon säilymiseen ja edistää ympäristönsuojelua ja sen huomioon ottamista eri prosesseissa, kaavoissa ja ohjelmissa

Harrastukset: Liikunta, veneily ja luonnossa liikkuminen ylipäätään

Ota yhteyttä:
Sanna Poutamo
Ympäristöpäällikkö
sanna.poutamo@esavo.fi
puh. 040 724 9618