Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.02.2022

Tuulivoimaseminaari myötätuulessa

Tuulivoima puhuttaa Etelä-Savossa. Marraskuun puolivälissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Mikkelissä järjestettiin tuulivoimaseminaari, jota pystyi seuraamaan myös etäyhteydellä ja seminaariin osallistuikin noin 80 henkilöä.

Marraskuisen tuulivoimaseminaarin aineistot löytyvät täältä. 

Suomen tuulivoimakapasiteetti tulee seuraavan kahden vuoden aikana yli kaksinkertaistumaan. Tällä hetkellä Suomessa on noin 800 voimalaa, mutta jo vuonna 2023 voimaloita on noin kaksinkertainen määrä. Nykyisistä voimaloista 40 % sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, kun taas Etelä-Savossa ei ole lainkaan voimaloita. Tuleva tuulivoimarakentaminen tarkoittaa seuraavan kahden vuoden aikana yli neljän miljardin euron investointeja eri puolille Suomea. Tuulivoimaseminaarissa keskusteltiin vilkkaasti siitä, mahtuuko tuulivoimaa Etelä-Savoon vai jäädäänkö sivustaseuraajaksi ja mitä se tarkoittaisi?

Seminaarissa mukana olivat mm. Markus Tykkyläinen Suur-Savon sähköltä (SSS), Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STV) sekä Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava. Tykkyläinen näkee, että vuoden 2050 maailma on jakaantunut kahteen vuohykkeeseen: etelän aurinkoenergiavyöhykkeeseen ja pohjoisen tuulivoimavyöhykkeeseen. Suomi tulee vetämään massiivisen määrän tuulivoimainvestointeja tulevaisuudessa. SSS haluaisi investoida tuulivoimaan myös Etelä-Savossa, jos kunnat ovat kiinnostuneita.

Mikkonen puolestaan valotti voimaloiden kehittymistä: nykyisin rakennetut voimalat tuottavat yli kolme kertaa enemmän energiaa 10 vuotta sitten rakennettuihin voimaloihin verrattuna. Lisäksi investointikustannukset ovat laskeneet, eikä tuulivoima tarvitse enää taloudellista tukea eli toiminta on markkinavetoista. Teknologisen kehityksen myötä jokaisessa Suomen kunnassa on tuuliolosuhteen näkökulmasta tuulivoimatuotantoon sopivia paikkoja.

Alatossava kertoi tuulivoimalan hyödyistä ja haitoista kunnalle. Tuulivoimaloita on rakennettu Iin kuntaan 56 kappaletta ja rakenteilla on 30 voimalaa. Lisäksi rakennusluvat on myönnetty 17 voimalalle ja kaavoitettu 50 voimalaa. Kunta sai vuonna 2020 tuulivoimaloista kiinteistöveroa 1,20 miljoonaa euroa ja kiinteistönomistajat saivat vuokratuloja noin 1 M€/v. Tuulivoimaloiden huoltoon ja ylläpitoon on syntynyt 50 työpaikkaa. Alatossavan näkemys oli, että tuulivoimaloiden määrät tulevat kasvamaan ja samalla myös vastustus tulee lisääntymään. Tärkeää on huolehtia osallistumisesta ja kuulla laajasti. Myös maanomistajien ja hanketoimijoiden yhteistyö on keskiössä.

Lisäksi seminaarin lopussa oli paneelikeskustelu, jossa mm. MTK:n Vesa Kallio toi esiin tuulivoimaloiden vaatimien, välillä useiden kymmenien kilometrien voimalinjojen johtokäytävien mitättömät korvaukset, jotka ovat usein tuulipuistoa ongelmallisempia. Korvauskäytännöt pitäisikin päivittää.

Seminaarin tunnelma oli hyvä ja suurin osa osallistujista näytti vähintään haalean vihreää valoa tuulivoimalle, kunhan suunnittelussa huomioidaan muu maankäyttö.

Kirjoittaja:

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto
 

Kommentit (0)

Jätä kommentti