Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.09.2021

Voidaanko perinteisten kasvustrategioiden rinnalle laatia viisaat sopeutumissuunnitelmat?

Uudet valtuustot ovat aloittaneet työskentelynsä ja strategiatyö on kiivaimmillaan käynnissä Etelä-Savon kunnissa. Maakunnassa on herättänyt keskustelua “smart shrinking”, ns. viisaan sopeutumisen näkökulma. Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti 8.9. virtuaalisen keskustelutilaisuuden aiheesta.

Viisas sopeutuminen koskee väestöään menettäviä alueita eli valtaosaa Suomesta. Kyse on muutoksen hallitsemisesta, järkevästä resurssien kohdentamisesta sekä uusien mahdollisuuksien etsimisestä esimerkiksi digitalisaatiota ja uusia palvelujen tuottamisen tapoja hyödyntämällä sekä yhteistyötä vahvistamalla. Perinteisten väestöä ja talouskasvua mittaavien mittareiden ohella alueiden kehitystä tarkastellaan koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun näkökulmasta.

Innostavan ja kannustavan esimerkin 8.9.2021 järjestettyyn keskustelutilaisuuteen toi kansanedustaja Mikko Ollikainen, joka kertoi Maalahden kunnassa yhteiskehittämällä pystytetystä jäähallista. Avainasioita hankkeessa oli kunnan, yritysten ja asukkaiden tiivis yhteistyö, me-hengen luominen ja talkooaate.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan viisasta sopeutumista tarvitaan paitsi arjessa myös strategioissa. Tarvitaan suunnitelmia, politiikkaa ja johtajuutta, joilla pystytään mukautumaan väestön vähenemisen aiheuttamiin muutoksiin. Mikäli tarkastelu ei ole strategista eikä pitkäjänteistä, tapahtuu vain huonosti johdettua kutistumista.

Konsulttiyritys CGI:n johtaja Sami Sulkko lähestyi aihetta tiedolla johtamisen näkökulmasta korostaen monipuolisen tiedon ja vaihtoehtoisten tarkastelujen merkitystä päätöksenteon tukena esimerkiksi kuntaorganisaatioissa. Maakuntaliiton asiantuntijat Marko Tanttu ja Hanna Kautiainen esittelivät esimerkkejä siitä, kuinka tilannekuva monipuolistuu erilaista dataa, esimerkiksi paikkatietoja ja demografiatietoja yhdistelemällä.

Kehittämisjohtaja Merja Olenius Etelä-Savon maakuntaliitosta kehotti ottamaan pään pois pensaasta ja tarkastelemaan strategiatyötä realistisen rakentavasti. Ihmisten hyvä elämä (elämänlaatu, osallisuus, turvallisuus, toimeliaisuus, verkostot) väestöltään supistuvalla alueella on täysin mahdollinen tavoite, mikäli muutosta yhtäältä hallitaan ja toisaalta etsitään uutta kasvua. Maakuntaliitto jatkaa lähiaikoina teeman käsittelyä ja kutsuu mukaan asiasta kiinnostuneita tahoja.

Lisätietoja viisaan sopeutumisen teemaan liittyen:

Aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, Etelä-Savon maakuntaliitto, jenni.oksanen@esavo.fi, 040 628 2788