Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.05.2021

Elinkeinot murroksessa -hankkeen kehittämästä hakukoneesta tukea alueiden elinkeinoelämään

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä, jonka ytimenä on älykäs erikoistuminen eli maakuntien kasvualojen vahvistaminen.

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (IP ELMO) julkaisi vuoden 2020 lopulla innovaatioalustojen hakukoneen. Hakukoneesta voi etsiä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella olevia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja. Tällä hetkellä hakukone kattaa lähes 50 eri palvelun tarjoajaa innovaatioalustoina. Innovaatioalustojen hakukone on osa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välistä ELMO-yhteistyötä, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia uusia lähestymistapoja alueellisen elinkeinoelämän tukemiseksi. Yhtenä toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta olemassa olevasta asiantuntemuksesta sekä tukea verkostoitumista yli maakuntarajojen.

Verkkosivuilla haettavissa olevat innovaatioalustat ovat palveluita, jotka tukevat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Alustat tarjoavat ympäristöjä erilaisten kokeilujen ja testien tekemiseen sekä prototyyppien kehittämiseen. Useimmat alustat sijaitsevat fyysisesti oppilaitosten tai tutkimuslaitosten yhteydessä, ja mukana on esimerkiksi klustereita, laboratorioita, oppimis- ja simulointiympäristöjä, asiantuntijapalveluja ja näiden yhdistelmiä. Hakukoneen kansainvälisen käytön mahdollistamiseksi innovaatioalustojen hakukone on nyt myös saatavilla englanniksi

Innovaatioalustojen hakukone on laadittu osana Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön -hanketta, joka on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta. Etelä-Savossa Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa-hanketta alueellisesti toteuttaa Elinkeinot murroksessa (ELMO2) -hanke – Etelä-Savon maakunnallinen toimeenpanohanke. Myös ELMO2-hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Linkki suomenkieliseen hakukoneeseen: https://elmoenf.eu/fi/etsi-innovaatioalustoja/ 
Linkki englanninkieliseen hakukoneeseen: https://elmoenf.eu/search-innovation-platforms/

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027 valmistelu käynnissä

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Elinkeinot murroksessa (ELMO2) -hanke pyysivät Etelä-Savon sidosryhmiä vastaamaan 30.4.2021-10.5.2021 välisenä aikana maakunnan tulevan älykkään erikoistumisen 2022-2027 strategian Webropol-kyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 103 henkilöä. Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Kyselyn tuloksien ja muiden pohjatietojen perusteella tehty luonnos Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiasta 2022-2027 esitellään sidosryhmille kesäkuussa 2021. Tilaisuuteen kutsutaan maakunnan keskisiä toimijoita julkisen hallinnon, kehitys-, tutkimus- ja koulutustoimijoiden sekä elinkeinoelämän edustajista. Tilaisuuteen ilmoittautuminen avataan kaikille aiheesta kiinnostuneille kesäkuun alkuun mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla.

Tulevan Älykkään erikoistumisen strategian 2022-2027 ohella voimassa olevan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian 2018-2021 koskevia tietoja on nähtävissä englanniksi osoitteessa: https://www.esavo.fi/smart-specialisation

Lisätietoja: projektipäällikkö Riitta Tanskanen, p. 040 5491 681