Suoraan sisältöön

Julkaistu 04.11.2022

Energiatehokkuussopimuksella pysyvää energiansäästöä - lisää Etelä-Savon kuntia toivotaan mukaan

Euroopan unioni on asettanut tiukkoja velvoitteita energiatehokkuudelle jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että primäärienergian kulutuksen unionissa olisi vähennyttävä 26 prosentilla ja loppuenergian kulutuksen 20 prosentilla verrattuna vuoden 2005 tasoihin.

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää näitä velvoitteita. Tällä hetkellä kunta-alan energiatehokkuus- eli KETS-sopimustoimintaan on sitoutunut jo 112 kuntaa ja 12 kuntayhtymää ympäri Suomea. Etelä-Savossa sopimukseen kuuluvat Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna. Maakunnan kaikkia kuntia kannustetaan mukaan energiatehokkuustoimiin. Kunnat saavat valtiolta tukea toimenpiteisiin.

KETS on työ- ja elinkeinoministeriön, energiaviraston ja kuntaliiton luoma vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa viitekehyksen kunnan tehokkaan ja vaikuttavan energiatehokkuustyön toteuttamiseen. Sopimusjärjestelmän tavoitteena on liittää energiatehokkuus ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen osaksi kunnan toimintaa ja johtamisjärjestelmää.

Etelä-Savon kunnille tukea energiatehokkuustoimiin ja etuja sopimuksesta

Valtio tarjoaa liittyneille kunnille korotettua tukea energiakatselmuksiin ja rahoitusta energiatehokkuusinvestointeihin. Lisäksi kunta pääsee verkostoitumisen kautta vertaisoppimaan ja tuomaan toimivia käytäntöjä omaan toimintaansa.

Kunnat ja kuntayhtymät liittyvät sopimukseen liittyjäkohtaisella sopimuksellaan, jossa ne sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Liittyjä asettaa vuodelle 2025 energiansäästötavoitteen, joka vastaa 7,5 prosenttia sen energiankäytöstä. Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2017-2025 - mukaan voi siis vielä liittyä!

- Kannustamme kuntia maakunnalliseen yhteistyöhön myös energiatehokkuuden edistämisessä. Kunnilla on juuri nyt suuri tarve varautua energiakustannusten kasvuun ja energian saatavuuden heikkenemiseen. Energiansäästö vaatii sekä nopeasti toteutettavia energiansäästötoimenpiteitä että pidemmän aikavälin investointeja energiatehokkuuteen, sanoo ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Energiatehokkuus on ilmastoteko

Energian tehokas käyttö on perusta ja yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta vauhdittavia hiilidioksidipäästöjä.

Kuntien energiankäyttö koostuu pääosin lämmöstä, jäähdytyksestä ja ilmanvaihdosta, vedenkulutuksesta, sähköstä sekä liikennepolttoaineista. Energiankäytön tehostaminen kannattaa aloittaa osallistamalla kaikki kunnan toimialat työhön ja kartoittamalla toimialoilta ja yksiköistä energiansäästökohteita. Sen lisäksi energiatehokkuuteen on mahdollisuus vaikuttaa hankinnoissa. Energiansäästötoimenpiteistä kannattaa myös viestiä avoimesti ja selkeästi hyvissä ajoin.

Lisätietoa osoitteesta Kunta-ala - Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 (energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi)

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista antavat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Alueellinen energianeuvonta:

Marcus Nykopp, p. 040 652 3794, marcus.nykopp(at)esavo.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto

Maarit Kari, p. 040 536 6411, maarit.kari(at)proagria.fi
Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo, ProAgria Etelä-Savo