Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.02.2021

Etelä-Savon maakuntaohjelmalla on toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2021

Suunnitelman toimeenpiteet edistävät talouden elpymistä, uudistumista ja kasvua.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi perjantaina 26.2.2021 kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman (Topsu).

Topsu täsmentää MYRin 30.9.2020 hyväksymää Etelä-Savon alueellista korona-selviytymissuunnitelmaa. Topsussa kuvataan toimenpidekokonaisuuksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät talouden elpymistä, uudistumista ja kasvua.

Toimeenpanosuunnitelmassa näitä toimia ovat:

 • suorat yritystuet
 • elinkeinoelämän uudistaminen ja kasvu
 • digitalisuuden laaja-alainen edistäminen
 • älykkään erikoistumisen strategian (Metsä-Ruoka-Vesi) painopisteet
 • energia
 • vähähiiliset ja vihreät ratkaisut
 • uusiutuvat energialähteet
 • hyvä ympäristö ja ihmisten hyvinvointi
 • matkailu
 • hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
 • Mikkelin kaupungin ekosysteemisopimus

Toimenpiteitä tehdään 2021-2022.

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä. Siihen ovat osallistuneet kuntien, kaupunkien, elinkeinojärjestöjen, yritysten, elinkeinoyhtiöiden, valtion viranomaisten ja koulutus- sekä alueen TKI-toimijat. Suunnitelma laadittiin tammi- ja helmikuussa 2021, jolloin toteutettiin kuulemistilaisuuksia ja lähetettiin sidosryhmille sähköinen kysely.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi ja vs. Aluekehitysjohtaja Heli Gynther, puh. 040 7737 288., heli.gynther@esavo.fi.

Julkaisulinkki: Etelä-Savon maakunnan toimeenpanosuunnitelma 2021