Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.02.2020

Etelä-Savon tuore osallisuusohjelma tekee vaikuttamismahdollisuudet näkyväksi ja luo edellytyksiä osallisuuden vahvistamiseksi

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen antoi 10.2. Mikkelissä maakunnallisessa Vaikuta-seminaarissa katsauksen Etelä-Savon osallisuusohjelmatyön etenemisestä ja julkaisi maakunnallisen osallisuusohjelman. Osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada asukkaiden äänet kuuluville.

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen antoi 10.2. Mikkelissä maakunnallisessa Vaikuta-seminaarissa katsauksen Etelä-Savon osallisuusohjelmatyön etenemisestä ja julkaisi maakunnallisen osallisuusohjelman. Osallisuusohjelman tavoitteena on ottaa maakunnan asukkaat mukaan maakunnan kehittämisen voimavaraksi ja saada maakunnan asukkaiden äänet kuuluville. Osallisuus merkitsee ohjelman mukaan kansalaisten ja julkishallinnon välisen suhteen vahvistumista ja luottamuksen lisääntymistä. Ohjelman visio on, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa maakunnan asioihin ja samalla myös edustuksellinen demokratia vahvistuu.

Suomessa erilaiset instituutiot on rakennettu ihmisiä varten, mutta ihmiset haluavat olla entistä enemmän aktiivisesti mukana vaikuttamassa omiin asioihinsa. Valtakunnalliset vaikutuskanavat antavat usein rajatun kuvan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista tai ovat ristiriitaisia todellisen tilanteen osalta. Instituutioiltakin odotetaan uudistumista, jotta osallisuus toteutuu.

– Meillä Etelä-Savossa on hyvä mahdollisuus tulla osallisuuden mallimaakunnaksi. Osallisuusohjelma tekee kansalaisten eri vaikuttamismahdollisuudet näkyväksi ja luo edellytyksiä osallisuuden vahvistamiseksi. Tehdään yhdessä parasta jälkeä, sanoo Pekkanen.

Osallisuusohjelman tavoitteena on koota maakunnan ajantasaiset osallisuuskanavat yhteen. Osallisuustyölle on luotu oma visuaalinen ilme, jonka avulla eri osallisuuskanavat on helppo tunnistaa. Visuaalinen materiaali on tulossa saataville kaikille osallisuustyötä maakunnassa edistäville toimijoille Etelä-Savon maakuntaliiton uudistuville nettisivuille. Ilmeen tunnus on Yhdessä parasta jälkeä, osallisuus Etelä-Savossa. Osallisuustyön tavoitteena on vahvistaa myös maakunnallista strategia- ja tulevaisuustyötä.

Osallisuustyön ensimmäinen konkreettinen askel oli Vaikuta -seminaarin järjestäminen Mikkelin Mikaelissa helmikuun 10. päivänä. Seminaari aloitti maakunnallisen osallisuusviikon, joka aikana järjestetään tapahtumia eri puolilla maakuntaa. Päivän aikana keskusteltiin maakunnan osallisuusohjelmasta, järjestöjen sote-haasteista ja julkisen vallan velvoitteista edistää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja perusoikeuksia.  Yksi päivän keskeinen tavoite oli myös tuoda esiin nuorten ja järjestöjen äänen merkitystä alueen elivoimaisuuden kannalta. Maakunnalliset Järjestöneuvottelukunta YhES- Yhdistykset Etelä-Savossa ja maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu esittäytyivät ja toivat odotuksiaan osallisuustoimijoiden näkökulmasta. Nuorten osaamista ja näkökulmaa arvostetaan selvästi ja sitä toivotaan maakunnan kehittämiseen monilta eri toimijoilta. Nuorten näkyminen ja kuuluminen seminaarissa saikin kovasti kiitosta. Päivän lopuksi työpajoissa etsittiin konkreettisesti ratkaisumalleja maakunnan osallisuuskysymyksiin kuten digitukeen, vapaaehtoistyön näkyväksi tekemiseen ja saavutettavuuden kysymyksiin. Lisäksi mietittiin yhteistyön muotoja ja osallistuttiin sekä maakuntastrategian että Saimaa-ilmiön valmisteluun.  Työpajojen ja koko seminaarin anti ja  palaute hyödynnetään koko osallisuustyön, osallisuuspöydän ja  tulevien osallisuutta edistävien foorumien käyttöön.

Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja sekä paikallisten ja että valtakunnallisten toimijoiden näkökulmasta. Puheenvuorot haastoivat osallistujia muuttamaan perinteisiä toimintamalleja, rohkaisivat uskomaan omaan tekemiseen ja vahvistivat näkemystä maakunnan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden uusista suunnista. Osallisuutta mahdollistavat monet eri lakisääteiset ja vapaaehtoiset kanavat, jotka ovat maakunnallisen osallisuuden perusteena. Julkisen sektorin rooli on toimia mahdollistajana, mikä vaatii rohkeutta, osaamista ja ennakkoluulottomia uusia avauksia.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591