Suoraan sisältöön
Projektipartnerit Unkarista, Puolasta, Italiasta, Ranskasta ja Suomesta Savonlinnan matkustajasatamassa.

Julkaistu 19.06.2023

Kansainvälinen Casper-hanke hakee ratkaisuja supistuvien alueiden haasteisiin

Etelä-Savon maakuntaliitto on kumppanina toteuttamassa nelivuotista Interreg Europe -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan sopeutumista demografisiin muutoksiin. Miten alueella voidaan vastata väestön vähenemiseen, vanhenemiseen tai poismuuttoon?

CASPER-hankkeen koordinaattorin Jatta Juholan johdolla kootaan yleisen supistumiskehityksen tilannekuvaa maakunnan kunnista sekä suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä ja niihin liittyviä pilotointeja yhteistyössä kuntien ja muiden kohderyhmien kanssa.

- Vaikka aluekehityksen kutistuvaa trendiä on vaikeaa muuttaa, on meillä valtavasti sellaisia elämänlaatuun ja hyvinvointiin perustuvia erityispiirteitä, joiden merkitystä ja vaikutusta ei tarpeeksi tunnisteta, Juhola muistuttaa. - Tekemällä näitä näkyväksi voidaan edistää alueen asukkaiden muutosjoustavuutta, mutta ennen kaikkea vahvistaa paikallisia ratkaisuja väestökehityksen muuttaessa toimintaympäristöä.

Keskeinen osa hanketta on yhteistyö hankkeen kansainvälisten partnereiden kanssa. Kumppanimaita on viisi: Suomi (Etelä-Savo), Puola (Podlaskie), Italia (Basilicata), Ranska (Nouvelle-Aquitaine) ja Unkari (Somogy).

EU:n alueella lähes 60 prosentilla maaseutuvaltaisista alueista väestö vähenee jatkuvasti. Nämä alueet kattavat lähes 40 prosenttia EU:n pinta-alasta ja kolmanneksen sen väestöstä. Useimmat menettävät väestöään vinoutuneen ikärakenteen ja alhaisen syntyvyyden vaikutusten vuoksi, ja monilla maaseutumaisilla alueilla supistumista aiheuttaa myös poismuutto.

Yhteistyö käynnistettiin Savonlinnassa

Kansainvälinen yhteistyö käynnistettiin kolmipäiväisessä tapaamisessa Savonlinnassa kesäkuun alussa. Yhteisissä työpajoissa syvennyttiin hankkeen keskeisiin teemoihin ja luotiin yhteistä ymmärrystä aluekehityksen haasteita eri alueilla. Työpajatyöskentely antoi myös tarvittavia työkaluja ja näkemyksiä työpajojen järjestämiseksi omille paikallisille sidosryhmille. Seuraava vaihe onkin saada työhön mukaan paikallisia toimijoita kullakin alueella.

Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin myös paikallisiin innovaatioihin ja elinvoimatyöhön Etelä-Savossa. Tutustumiskohteina olivat muun muassa Teknologiapuisto Noheva ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuskeskus Savonlinnassa, Puumalan kunta ja Pistohiekka Resort sekä Sulkavan suursoudut tapahtumana, joka osallistaa paikalliset toimijat eri rooleissa kesäisessä suurtapahtumassa tuoden vireyttä ja elinvoimaa kuntaan.

Erityisen suuren vaikutuksen kansainvälisiin vieraisiin teki Sarukan savusauna Saimaan Pihlajavedellä Kokonsaaressa. Matkan kruunasi norppahavainto. Erityisen onnekkaita norppahavaintojen suhteen olivat unkarilaiset. Haaviin jäi jopa kännykkäkuva uteliaana Savonlinnan matkustajasatamassa uivasta saimaannorpasta.

Työpajan osallistujat yhteisen pöydän ääressä istuen ja seisten.

Kuva: Yhteistä tilannekuvaa muodostettiin työpajoissa Savonlinnassa.

Kansainvälinen näkökulma on tarpeen

Etelä-Savon maakuntaliitolle CASPER on ensimmäinen Interreg Europe -rahoitusinstrumentilla toteutettava hanke. Kehittämisjohtaja Merja Oleniuksen mukaan hanke on nimenomaan tarkoitettu sellaisille alueille ja maakunnille, jotka erityisesti ovat kärsineet väestön vähenemisestä.

- On tarpeen löytää uusia näkökulmia ja tapoja väestön vähenemiseen. Suomessa lähes kaikki maakunnat taistelevat samojen asioiden kanssa ja erityisesti siksi haluttiin löytää kokonaan uusia tapoja tarkastella asiaa. Kansainvälinen näkökulma eurooppalaisella tasolla on meille kiinnostava ja tarpeellinen.

- Maakuntaliitto toimijana näyttää esimerkkiä tällaisen kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa. Samalla me tarjoamme mahdollisuuden alueen kunnille kansainvälistymiseen yhdessä meidän kanssamme, Olenius painottaa.

Lisäarvoa tuottaa luonnollisesti myös yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa.

- Me lähdimme mukaan, että oppisimme tarkastelemaan väestön vähenemistä älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto on edelläkävijä Suomessa tällä saralla, Olenius sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Tulevina kuukausina Etelä-Savon alueella järjestetään työpajoja, joissa kerätään tietoa nykytilasta ja toimista eri kuntien alueilla. Tavoitteena on kehittää yhdessä keinoja, joiden avulla alueiden toimijat ja kansalaiset saadaan entistä suoremmin mukaan etsimään ratkaisuja väestökadon haasteisiin. Siten alueen asukkaat voivat sopeutua muutoksiin tai parhaassa tapauksessa löytää luovia vaihtoehtoja palvelujen oikealle mitoitukselle.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Jatta Juhola
P. 040 519 8300, jatta.juhola@esavo.fi

Pääkuva: Projektipartnerit Unkarista, Puolasta, Italiasta, Ranskasta ja Suomesta Savonlinnan matkustajasatamassa.