Suoraan sisältöön
Kuvassa Momentum - nuorten vaikuttamisen käsikirja -kirjan kansi.

Julkaistu 23.10.2022

Nuorten vaikuttamisen käsikirja on julkaistu

Miten nuoret voivat vaikuttaa yhteiskunnassa, millaisia kanavia heilllä on ja miten he voivat saada äänensä kuuluviin? Näihin kysymyksiin on etsitty vastauksia Momentum - nuorten vaikuttamisen käsikirjassa, joka on nyt julkaistu.

Käsikirja on tuotettu Etelä-Savon maakuntaliiton E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa. Käsikirjan takana on joukko nuoria vaikuttajia, päättäjiä, asiantuntijoita ja nuorten kanssa työskenteleviä. Tiettävästi näin monipuolista opasta ei ole Suomessa aiemmin julkaistu nuorille.

Käsikirja tarjoaa erilaisia vinkkejä ja työkaluja vaikuttamisen tueksi sekä paljon tietoa erilaisista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja tavoista nuorille. Vaikka käsikirja onkin suunnattu nuorille, myös nuorten parissa työskentelevät tahot hyötyvät käsikirjasta. Kirjan sisältöjä voi hyvin hyödyntää esimerkiksi eri oppiaineissa tai vaikuttajaryhmien ohjaamisessa ja perehdyttämisessä.

- Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa yksiin kansiin. Tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuuksista viestiminen on tärkeä osa osallisuustyötä, sanoo osallisuuskoordinaattori Jonna Juhola maakuntaliitosta. 

Käsikirjan tekijät ovat yhteisesti toivoneet, että osallisuus ja vaikuttaminen eivät saisi ainakaan tiedon puutteen vuoksi jäädä toteutumatta. Kirjan yksi tavoite on tuoda toiminta ja tavat lähemmäksi nuoria, jotta kynnys osallistumiselle madaltuisi. Vaikuttamisen pitäisi olla mahdollista kaikille omien kiinnostuksen kohteiden mukaan ja nuorilla pitäisi olla tiedossa keinot, miten saada oma ääni kuuluviin. 

- Toivon, että käsikirja löytää tiensä jokaiseen Etelä-Savon kuntaan demokratiakasvatuksen tueksi ja eteläsavolaisille nuorille oman vaikuttamispolun oppaaksi. Kirjassa on varmasti hyödyllistä tietoa erilaisiin tilanteisiin nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Kirja sisältää sitä tehokkainta viestintää, eli nuorilta suoraan nuorille, Juhola toteaa.

Linkki käsikirjan digiversioon

E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja:

Osallisuuskoordinaattori Jonna Juhola p. 040 655 9793, jonna.juhola(at)esavo.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto