Suoraan sisältöön
Tutkijat Jenny Vyas, Stefano Barbieri ja Paolo Rosso tapasivat maakuntaliiton ja yhteistyöorganisaatioiden asiantuntijoita Kenkäverossa Mikkelissä.

Julkaistu 25.05.2023

OECD-tutkijat jalkautuivat Etelä-Savoon

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) toteuttaa parhaillaan tutkimusta pohjoisen harvaan asuttujen alueiden (Northern Sparsely Populated Areas - NSPA) tilasta ja näkymistä.

OECD-tutkijat Jenny Vyas, Stefano Barbieri ja Paolo Rosso olivat tutkimusvierailulla Etelä-Savossa 8.-10.5.  He tutustuivat maakuntaan ja haastattelivat paikallisia avaininformantteja monipuolisesti aluekehitykseen liittyvistä teemoista, kuten väestönkehityksestä, kilpailukyvystä, energiakysymyksistä sekä ympäristön tilasta.

NSPA on yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään pohjoisten alueitten tavoitteita EU:n tulevalle ohjelmakaudelle. Verkostoon kuuluu Pohjois- ja Itä-Suomen, Pohjois- ja Keski-Ruotsin, sekä Pohjois-Norjan maakuntia. Nämä alueet ovat yhdessä tilanneet OECD:ltä tutkimuksen kehitysmahdollisuuksistaan. Suomesta mukana tutkimuksessa ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. Kaksivuotinen, vuoden 2024 lopulla päättyvä tutkimushanke tuottaa tietoa alueen erityispiirteistä ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään edunvalvonta- ja strategiatyössä. Tutkijat analysoivat kunkin tutkimukseen kuuluvan maakunnan mahdollisuudet ja keinot aluekehityksen edistämiseksi sekä antavat tutkimustuloksiin perustuvia suosituksia.

NSPA-alueelle yhteisiä olosuhteita ovat harvaan asuttu väestö, karu ilmasto sekä pitkät välimatkat. Asukastiheys alueella on alle 5 asukasta neliökilometrillä.  NSPA-alueeseen erityisesti vaikuttavia kehityskulkuja ovat globalisaatio, energiahuolto, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen muutos. Yhdessä NSPA-verkosto pyrkii lisäämään EU:n instituutioiden sekä sidosryhmien tietoisuutta alueesta, sen erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista, sekä vaikuttamaan EU:n politiikkaan. Verkosto toimii myös alustana rajat ylittävällä yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.

Kuvassa: Tutkijat Jenny Vyas, Stefano Barbieri ja Paolo Rosso tapasivat maakuntaliiton ja yhteistyöorganisaatioiden asiantuntijoita Kenkäverossa Mikkelissä. 

Lisätietoja:
ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(at)esavo.fi, p. 044 770 0519