Suoraan sisältöön

Julkaistu 17.12.2021

Vuoden alussa aukeaa uusia hankehakuja - Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi hankehakuilmoitusten sisällöt

Vuoden 2022 alussa avautuu Etelä-Savossa kaksi hankehakua rahoituksen hakijoille - uuden ja vanhan EU- ohjelmakauden haut.

Vanhan ohjelmakauden jäljellä olevaa rahoitusta voi hakea 3.1.2022 alkaen ja uuden ohjelmakauden 2021-2027 haku avautuu, kun uuden Eura2021 -järjestelmän hakuosio on valmis. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi hauille suunnitellut sisällöt.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan myös ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisen, tammikuussa avattavan haun tarkentavat valintaperusteet. Jokainen hankehakemus pisteytetään arvioiden yleiset, erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet. Tarkentavat valintaperusteet ovat alueellisia. Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on laatia ehdotus hallintoviranomaiselle EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi.

Ensimmäisessä hankehaussa haettavissa on EAKR-rahoitusta toimintalinjoilla 1 ja 2 ja ESR-rahoitusta toimintalinjalla 4.
Toimintalinjan 1 haussa erityistavoitteita ovat tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen, digitalisaation etujen hyödyntäminen ja pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Toimintalinjalla 2 erityistavoitteina on energiatehokkuuden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen, ilmastonmuutoksen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen sekä kiertotalous. Toimintalinjalla 4 erityistavoitteet ovat: polkuja töihin, uutta osaamista työelämään ja yhdenvertainen osallisuus.

Tarkentaviksi valintaperusteiksi valittiin seuraavat: hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin ja hankkeen tulee olla kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen.

MYR hyväksyi myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 Etelä-Savon rahoitussuunnitelman ohjelmakauden kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen. Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi huomioon varojen jakoa valmisteltaessa.

Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

Yhteistyöryhmä sai kommentoida Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman luonnosta. Just Transition Fund - eli JTF-rahasto - tulee uutena rahoituslähteenä uudelle ohjelmakaudelle. Suunnitelman mukaan JTF-rahoituksella tuetaan yritysten toimialan vaihtoa ja työntekijöiden koulutusta niillä alueilla, joilla on merkittävää turvetuotantoa.
Lisäksi tukea suunnataan entisten turvetuotantoalueiden kunnostamiseen hiilinieluiksi sekä uusiutuvan energian, kiertotalouden ja turvetta korvaavien materiaalien tutkimus- ja kehittämistoimiin. Näillä keinoin tuetaan maaseudun elinkeinojen vahvistumista turvetuotannon lopettamisen jälkeen. 

- Turvetuotannon nopea alasajo aiheuttaa monenlaisia haasteita ja on erittäin tärkeää, että niiden haasteiden ratkaisemiseksi osoitetaan tukea, kommentoi yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen.

Yhteistyöryhmän mukaan kaivataan konkreettisuutta ja selkeyttä ohjeistukseen rahoituksen käyttökohteista. Toiveena on myös, ettei varojen käyttöä kansallisesti rajoitettaisi liikaa.

Lisäksi MYR hyväksyi ReissuEllu -hankkeen lisärahoituksen ja merkitsi tiedoksi sihteeristön joulukuussa tekemät hankepäätökset, joilla puollettiin noin miljoonan euron rahoitus.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa 2022.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 733 5440, kehittämisjohtaja Merja Olenius puh. 040 629 7210 ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen puh. 040 542 6140 Etelä-Savon maakuntaliitosta.